Zabezpečovací systém obsahuje dve zabezpečovacie zóny a sirénu. Tiež možnosť pripojiť ďalšiu externú sirénu alebo výstražné svetlo. Každá zabezpečovacia zóna môže obsahovať ľubovoľný počet senzorov - magnetické kontakty, pohybové detektory, fotopascu. Kódová klávesnica je nahradená mobilným telefónom a tak aktivácia a deaktivácia zabezpečovacieho systému funguje na princípe prezvonenia z mobilného telefónu zadarmo.

Detektor otrasov

Váha FILIP má otrasový senzor ktorý aktivuje alarm, ak bude s váhou pohnuté. Nastavenie citlivosti je možné buď cez WEB aplikáciu na mobil alebo cez SMS.

Formát cez SMS: 

ACCON  Zapnutie akcelerometra  ACCOFF Vypnutie akcelerometra 

ACC=2,250,100,0  Nastavenie parametrov akcelerometra. Citlivosť: 2g; Úroveň aktivácie: 250mg; ODR: 100Hz; Duration: 0ms 

2g - najvyššia citlivosť  8g - najnižšia citlivosť 

Zistiť viac

Magnetické kontakty

Magnetickými kontaktmi sa napríklad dá zabezpečiť vstup do objektu na vchodové dvere, alebo každý úľ proti spadnutiu alebo ukradnutiu. Tiež môže monitorovať pohyb osôb alebo zvierat v blízkosti včelnice.

Zabezpečovací systém sa aktivuje/deaktivuje príkazom SMS - 
AON  - zapnutie alarmov

Detektory pohybu

Dosah detektorov pohybu je 2 až 3m. Môžu byť umiestnené priamo na včelích úľoch a detekovať pohyb okolo úľa alebo okolo kočovného voza.

V prípade detekcie pohybu bude spustný poplach.

Objavte viac

Siréna

Relé pre spínanie sirény. V prípade alarmu sa automaticky výstup zopne na 30 sekúnd a potom vypne. Môžete na neho pripojiť sirénu alebo výstražné svetlo. Relé je možné ovládať aj cez SMS príkazmi " SMSON " a " SMSOFF ".  

Zistiť viac

Senzor svetelnosti v úli

Detekcia otvorenia úľa napríklad z dôvodu poškodenia úľa alebo spadnutia vrchnáka.

Objavte viac

Ako používať zabezpečovací systém:

 1. Ak príde včelár na včelnicu a má zapnutý zabezpečovací systém, otvorením dverí v prípade že má na dverách magnetický kontakt pripojený na zabezpečovací systém (ZS), sa ZS zobudí.

 2. Od 20 do 45 sekúnd od otvorenia dverí, musí včelár prezvoniť na ZS zo svojho mobilného telefónu, kde má oprávnenie komunikovať so ZS.

 3. Hovor váha automaticky položí a vypne zabezpečovací systém.

 4. Ak nebude prezvonené na ZS z niektorého čísla ktoré majú oprávnenie na komunikáciu s ZS, spustí sa poplach - zapne sa siréna, ZS pošle informačné SMS o dôvode alarmu a začne vyzváňať na mobilný telefón ktorého číslo je v pamäti ZS na pozícii 1. 

 5. Informácie o prístupe na včelnicu a aj všetky aktivácie alarmov sú logované na WEB server aj keď je zabezpečovací systém vypnutý prezvonením. Ak je aktivovaný internet vo váhe.

 6. Prezváňaním na ZS sa striedavo zapína a vypína zabezpečovací systém. ZS ale musí byť aktívny alebo práve zobudený.

 7. Stav alarmu sa dá preveriť na WEB serveri alebo pomocou SMS príkazom "SET".

 8. Ak bude narušená zóna ZS, okamžite bude vyvolaný poplach aj keď nie je ZS práve aktívny.

 9. ZS pošle SMS o poplachu a začne prezváňať na mobilný telefón ktorého číslo má v zozname na pozícii 1.

 10. Ak nebude hovor dvihnutý alebo bude zrušený, začne ZS prezváňať na druhé telefónne číslo z pozície 2.

 11. V prípade ak včelár dvihne hovor na svojom mobilnom telefóne pri poplachu, môže odpočúvať priestor včelnice na diaľku. ZS má inštalovaný mikrofón pre hlasitý odposluch cez GSM sieť.