Aplikácia "Sledujte včely BT" je pre lokálne monitorovanie a nastavenie úľovej váhy FILIP mobilným telefónom alebo tabletom.

Aby ste mohli používať túto aplikáciu, je potrebné zapnúť Bluetooth vo váhe FILIP SMS príkazom BON. Následne spárovať aplikáciu s váhou FILIP. Názov zariadenia sa objaví v bluetooth zariadeniach vo formáte napríklad takto: OCWB-002-00001C25. Posledné štvorčíslie je výrobný kód váhy.

Ak je zapnuté bluetooth rozhranie v úľovej váhe FILIP, bude vypnutý LED displej! Po zobudení váhy je ale možné prečítať na displeji hmotnosť prípadne stav váhy. Po niekoľkých sekundách sa ale LED displej vypne.

 Aplikáciu pre android si môžete stiahnuť na Google Play tu:


Objavte viac

Popis funkčnosti

Aktuálne zobrazenie meraných hodnôt:

 1. Hmotnosť na váhe 1

 2. Ak je pripojená vážiaca plošina 2, 3, 4, 5 - Hmotnosť na váhe 2, 3, 4, 5

 3. Vonkajšia teplota

 4. Teplota a vlhkosť v úli

 5. Stav batérie

 6. Sila signálu

 7. Stav zabezpečovacieho vstupu 1 na váhe - magnetické detektory

 8. Stav zabezpečovacieho vstupu 2 na váhe  - detektory pohybu

 9. Stav relé

Menu pre   nastavenie váhy - užívateľské rozhranie:

 1. Zapnutie a vypnutie alarmov

 2. Natavenie rozsahu pre sledovanie hmotnosti 1

 3. Nastavenie rozsahu pre sledovanie hmotnosti 2

 4. Nastavenie rozsahu pre sledovanie vonkajšej teploty

 5. Nastavenie rozsahu pre sledovanie teploty a vlhkosti vo vnútri úľa

 6. Zadanie tary

Menu pre konfiguráciu váhy - funkčnosť váhy:

 1. Nastavenie jazyka

 2. Nastavenie časovej zóny

 3. Nastavenie pravidelných meraní

 4. Nastavenie aktivácie GSM modulu

 5. Zapnutie vypnutie WEBu

 6. Zapnutie vypnutie SMS

 7. Nastavenie telefónnych čísel - 5 telefónnych čísiel

 8. Zapnutie vypnutie Emailov

 9. Nastavenie emailov - 5 emailov

 10. Nastavenie pravidelných informačných SMS alebo emailov - 8 časov

 11. Zapnutie vypnutie akcelerometra

 12. Nastavenie akcelerometra

    Menu pre systémové nastavenia váhy:

 1. Nastavenie dátumu a času

 2. Nastavenie počtu aktívnych váhových plošín a zapnutie kalibrácie váhy cez menu displeja

 3. Vypnutie kalibrácie váhy cez menu displeja

 4. Nastavenie hodnoty hmotnosti pre kalibráciu váhy cez menu displeja

 5. Zapnutie vypnutie NTP servera

 6. Nastavenie NTP servera

 7. Nastavenie APN

 8. Uloženie konfigurácie

 9. Načítanie konfigurácie

 10. Zmena textu príkazu

 11. Zmena textu SMS pre výpisy

 12. Zmena textu SMS pre odosielateľa

 13. Zmena textu SMS pre odpoveď

 14. Zapnutie, vypnutie merania automatickej korekcie hmotnosti od okolitej teploty

 15. Nastavenie hodnoty korekcie hmotnosti od teploty

 16. Kalibrácia váhy na nulu

 17. Kalibrácia váhy na hodnotu

 18. Nastavenie maximálnej meranej hodnoty hmotnosti

 19. Aktualizácia softvéru

 20. Reset zariadenia - reštart

 21. Zapnutie posielania inicializačnej SMS alebo emailu po resete zariadenia

  Notifikácie:

 1. Zobudenie zariadenia

 2. Informácia o vybitej a nabitej batérii

 3. Prekročenie dvoch nastavených rozsahov hmotnosti

 4. Prekročenie nastavených rozsahov teploty

 5. Prekročenie nastavených rozsahov vlhkosti

 6. Slabý mobilný signál

 7. Poplach akcelerometer aktívny

 8. Poplach magnetické detektory

 9. Poplach detektory pohybu

 10. Poplach od fotopasce

Grafy meraní a história:

 1. Graf pre hmotnosť - prírastky úbytky

 2. Graf pre teplotu a vlhkosť v úli

 3. Graf pre stav batérie

 4. Graf pre vonkajšiu teplotu

Zobrazenie výrobných údajov:

 1. Názov a verzia funkčnosti zariadenia: OCWB-GW, v1

 2. Výrobné číslo zariadenia: OCWB-00200001C72

 3. Verzia WEB bootloadera - názov a číslo verzie:  Boot-WEB, v7.7

 4. Verzia softvéru - názov a číslo verzie: Image-Beehive, v3.26.281

 5. Verzia Bluetooth alikácie: Sledujte včely BT, v1.0

 6. Dátum výroby: 2019.5.11

 7. Výrobca: www.operchip.com

 8. Operačný systém: NOW-OS v1.00

 9. Batériové zariadenie:  áno

Vo verzii aplikácie v1.0 sú dostupné iba tmavo zobrazené funkčnosti.