Ako som sa dostal k včelárom

Elektrotechnika ma zaujala už ako 8 ročného. Študoval som na elektrotechnickej priemyselnej škole a potom na Technickej univerzite elektrotechnickú fakultu odbor rádioelektronika. Vyvíjal som  monitorovacie a riadiace systémy, meracie prístroje pre plynárov, priemyselné automaty, počítače do ruky s ARM procesormi, komponenty domácej automatizácie na technológiách GSM, GPRS, RF, navrhoval som antény pre mikrovlnné pásmo. Z mojích projektov môžem spomenúť kávomat s monitorovaním cez SMS, čítačky RFID,  operačný systém pre 8 a 16 bitové mikrokontroléry, PDA pre obchodné reťazce METRO, priemyselnú a domácu automatizáciu. Mám na konte okolo 150 rôznych zariadení, na ktorých som pracoval. Firmu na vývoj elektroniky som založil v roku 1999. V roku 2009 som založil firmu Vorlon Technology s.r.o. a výhradne vývoju sa venoval do roku 2012. V roku 2017 som založil Operchip s.r.o. ktorá je teraz firma pre včelárske váhy.

Myšlienka vytvoriť systém pre včelárov vznikla v polovici roka 2011, keď som sa rozhodoval kde zúročím skúsenosti z predchádzajúceho vývoja inteligentných domov, kde sme vyvinuli kompletne celý systém na riadenie a monitorovanie domov aj s hardvérom a softvérom.

2022
FILIP-SLG​

Vývoj novej nerezovej váhy so štyrmi malými tenzometrami 12,7x12,7x80mm a displejom. Malé 50cm dlhé nerezové lišty s nosnosťou 200kg a preťažením 300kg. 

Vývoj včelárskeho denníka do WEB aplikácie. Vo WEB aplikácii včelíny, úle a všeobecne zariadenia pre monitoring úľov a včelníc.  Zmena načítavania hmotnosti z tenzometrov so získaním 4x vačšej presnosti váženia. 

Nový WEB a eshop ako Asistent včelárov. Výpredaj všetkých váh FILIP-WG a FILIP-PG a zavedenie FILIP-SLG. 

Zavedenie automatickej aktivácie služieb pre zákazníkov z WEB aplikácie.  Výmena servera.

2020 - 2021

Editácia váhy cez WEB aplikáciu. Rozšírenie softvéru vo váhe a aj na WEB serveri. Váha sa dá ovládať a monitorovať buď cez SMS alebo aj samostatne cez WEB aplikáciu. Vytvorenie procesov pre správu služieb SIM. Výmena servera pre WEB aplikáciu.

Vylepšenie výrobného procesu váh, kalibrovanie cez displej, výpisy chýb na displeji, automatizácia detekcie hardvéru. Automatické zisťovanie tepelnej závislosti tenzometrov a nastavenie parametrov.

Začiatok vývoja nerezovej váhy s inými typmi tenzometrov.

2019 - 2020
FILIP-WD, FILIP-WG, FILIP-PG

Dokončenie FILIP-PG. Vývoj jednoduchej drevenej váhy - elektroniky s displejom pre meranie hmotnosti bez diaľkového monitoringu a softvéru do jednoduchej váhy. Výroba 40ks prototypov FILIP-WD.  

Bluetooth aplikácia pre zobrazovanie hmotnosti a senzorov pre android pre FILIP-WG.  WEB aplikácia pre android pre FILIP-WG v jazyku Flutter. Rozšírenie funkčnosti na pripojenie 4 prídavných plošín k hlavnej váhe. Zavedenie CHip SIM a spustenie služby pre diaľkové monitorovanie ako službu.

Otestovanie FFT analýzy bzukotu a naprogramovanie funkčnosti do váhy.

2018 - 2019
FILIP-WG

Zlepšenie konštrukcie úľovej váhy. Pridanie LED displeja na zobrazovanie hmotnosti. Výroba troch verzií rozmerov váh. 

Vývoj plastovej úľovej váhy GSM FILIP-PG.

Nová GSM elektronika pre včelárov s bluetooth, RFID modulom, s FFT analýzou bzukotu včiel. (Microchip PIC18F87K22, Quectel M66). Pripojenie jednej plošiny k hlavnej váhe. LiIont batéria. Bluetooth rozhranie a systémová aplikácia pre android.

2016 - 2017

Rozšírenie funkčnosti na posielanie emailov. Rozšírená sada ovládacích SMS. Konštrukčné vylepšenia drevenej váhy FILIP-02. Nový externý modul s tromi plošinami s displejom FILIP-03. 

Pokusy vytvoriť váhu so sklenenou vážiacou plošinou - neúspešne. 

2014 - 2015
FILIP-02

Zjednodušenie úľovej váhy. Drevená plošina s 4x malými tenzometrami 36x36mm. Pribudol zabezpečovací systém pre včelíny a úle. Možnosť pripojiť k hlavnej váhe ešte dve vážiace plošiny. 

Revízie elektroniky, testy elektromagnetickej kompatibility a testovanie a výroba.

2012 - 2013
VILKO-01

Prvý prototyp presnej úľovej váhy VILKO-01 získal prvé miesto v súťaži vynálezcov a zlepšovateľov pre profesionálnych včelárov v Trenčíne. (jeden centrálny veľký tenzometer so softvérovou korekciou merania hmotnosti v závislosti od teploty okolia) Ovládanie a monitorovanie cez SMS a zobrazovanie dát na web serveri. Meranie teploty a vlhkosti v úli. Pb batéria.

Predaj 30ks úľových váh a ich testovanie u zákazníkov. Zlepšovanie softvéru a ladenie v rôznych štátoch. (Estónsko, Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika)

Vývoj WEB bootloadera pre automatické programovanie - update firmware váh priamo na včelnici.

2011

Myšlienka urobiť diaľkový monitoring včelích úľov cez SMS a Cloud. Začatie vývojových prác. Vývoj vlastnej elektroniky (Microchip PIC18F87K22, Quectel M95) a vlastného firmware v jazyku C do váhy a vlastného Cloud (Framework YKII v1.5).

Náš prvý úspech

Prvá elektronická váha bola s velkým centrálnym tenzometrom a z kovových alebo nerezových pozváraných jaklov s integrovanou vlastnou elektronikou vo vodotesnej krabičke s ovládaním cez SMS a monitorovaním na WEB serveri. Celý softvér bol napísaný v jazyku C a bežal na jednočipovom mikrokontroléri s externou pamäťou programu. Predstavili sme ju koncom roka 2012 na  XVIII.  Medzinárodnej konferencii zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve  a získala prvé miesto v kategórii profesionálni včelári.

Postupom času sme sa prepracovali až ku komplexnému monitoringu včelníc a inteligentnému asistentovi pre včelárov.