Primontovanie váhy pod úľ

Váhu vyberte krabice

Komponenty ktoré potrebujete pre inštaláciu váhy pod úľ.

  • Dve vážiace lišty prepojené káblom - súčasť balenia.
  • 8x nerezové vruty pre priskrutkovanie líšt k úlu - súčasť balenia.
  • Zdvíhacie zariadenie pre nadvihnutie úľa.
  • Krížový skrutkovač.

Príprava úľa pre namontovanie váhy.

Váhové lišty sú montované na pod bočné hrany dna úľa. Prípadné prekážky zo zadu alebo spredu dna úľa odmontujte alebo vyrežte tak, aby mohla lišta váhy doliehať po celej dĺžke na bočnú hranu dna úľa..  

Nadvihnite úľ a podložte vážiace lišty pod bočné hrany úľa.

Tak aby sa bočné zábrany dotýkali bočnej steny dna úľa a aby pravá lišta končila presne zarovno so zadnou stranou dna úľa a ľavá lišta končila tak, aby bolo vidieť na LED displej.

Priskrutkujte vážiace lišty o dno úľa z boku cez vodiace pliešky.

Skrutkovačom priskrutkujte samorezné vruty cez bočné pliešky váhy na dno úľa. Priskrutkovanie vážiacich líšt váhy o dno úľa nie je povinné. Je možné nechať celý úľ iba položený na váhových lištách, keďže váhové lišty majú protišmykový povrch zhora a aj zospodu.

Nafarbite bočné strany vážiacich líšt rovnakou farbou ako je nafarbený úľ.

Tým docielite neviditeľnosť vážiacich líšt primontovaných na dno úľa.

Prepojenie váh

K hlavnej váhe je možné pripojiť káblom po zbernici ešte 30 váh pod úle.

Všetky váhy sa montujú pod úľ rovnako. Musia byť prepojené trojžilovým káblom medzi sebou.

Prídavné váhy nemajú vlastnú batériu.

Stačí nabíjať iba hlavnú GSM váhu. Napájanie ostatných prídavných váh je riešené z hlavnej váhy.