Przełączanie trybu GSM wagi FILIP

Wagi GSM FILIP mogą pracować w dwóch trybach i można je na stałe wyłączyć za pomocą magnesu:

  • Jako prosta waga w trybie DISP, która nie włącza modułu GSM, a wagę i stan baterii można odczytać tylko na czerwonym wyświetlaczu LED. W tym trybie są wykonywane i zapisywane regularne pomiary w pamięci wagi w ustalonych odstępach czasu, które można ustawić w trybie GSM za pomocą wiadomości SMS, na przykład „timer = 60,0” - pomiary będą wykonywane co godzinę. Jeśli pomiar zostanie ustawiony tylko raz na 24 godziny, pojemność pamięci wagi będzie wystarczająca do rejestrowania danych przez ponad 1,5 roku. Jeśli przełączysz wagę na tryb GSM z aktywowanym chipem SIM i włączysz w wadze WEB, cała historia zostanie pobrana na serwer WEB i będziesz miał do niej dostęp. Przełączenie z tego trybu na tryb GSM można zrealizować poprzez przyłożenie magnesu do wagi przez ponad 10 sekund, podczas gdy waga jest aktywna. Na wyświetlaczu pojawi się tekst „FSLP” i waga się wyłączy. Po ponownym zastosowaniu magnesu obudzisz wagę i będzie ona już działać w trybie GSM.

  • W trybie GSM obsługiwana jest cała funkcjonalność wagi. Jeśli układ SIM w wadze nie zostanie aktywowany, waga wyświetli tekst „noOP” - operator komórkowy nie jest dostępny. Jeśli układ SIM w wadze jest aktywny, i na wyświetlaczu pojawia się tekst „noSG” lub „noOP”, prawdopodobnie sygnał operatora komórkowego jest słaby. Musisz przymocować silniejszą antenę lub przełączyć wagę na tryb DISP. Waga będzie wykonywała regularne pomiary, nawet jeśli operator komórkowy nie będzie dostępny, i gdy tylko będzie on dostępny, pobierze zmierzone dane z wagi na serwer WEB i będziesz miał do nich dostęp. Przełączanie z tego trybu do trybu DISP można wykonać, przykładając magnes do wagi przez ponad 10 sekund, gdy waga jest aktywna. Na wyświetlaczu pojawi się tekst „FSLP” i waga się wyłączy. Po ponownym zastosowaniu magnesu obudzisz wagę i będzie ona już działać w trybie DISP. Na wyświetlaczu pojawi się na krótko tekst „dISP”, aby wskazać, w którym trybie działa obecnie waga.

  • Aby trwale wyłączyć wagę, przyłóż magnes do wagi przez ponad 10 sekund, gdy waga jest aktywna. Na wyświetlaczu pojawi się tekst „FSLP”, i waga wyłączy się na stałe. Włączenie można wykonać poprzez ponowne przyłożenie magnesu.

  • Przełączanie trybów wagi jest również możliwe za pomocą wiadomości SMS, jeśli waga jest w trybie GSM. Polecenie „reset=0” przełączy wagę z trybu GSM na tryb DISP.

Odoo text a obrázkový blok
Odoo text a obrázkový blok