Návody na používanie

 • FILIP-SLG - Úľová váha GSM - návod na použitie -SK - 
 • FILIP-SL - Prídavná úľová váha - návod na použitie -SK. 
 • FILIP-SLD - Úľová váha s displejom - návod na použitie -SK.

Komunikačné protokoly

 • Komunikačný protokol NOWP (Network objects word protocol) - jadra systému -SK.
 • Komunikačný protokol včelárskeho denníka HTML - API s Cloud serverom -SK.
 • Komunikačný protokol aplikácie Bluetooth 3.0 SSP pre android -SK.
 • Komunikačný protokol pre SMS -SK.
 • Komunikačný protokol NOWP pre RS232 - servisný port -SK.
 • Komunikačný protokol NOWP pre Bluetooth SSP - servisný port -SK.

Certifikácie EMC - CE

 • FILIP-SLG
 • FIIP-SL
 • FILIP-SLD

Inštalačné návody

 • Montáž úľovej váhy FILIP-SLx pod dno úľa.

Staršie zariadenia vyradené z výroby