Návody na používanie

  • FILIP-SLG - Úľová váha GSM - návod na použitie -SK - 
  • FILIP-SL - Prídavná úľová váha - návod na použitie -SK 
  • FILIP-SLD - Úľová váha s displejom - návod na použitie -SK

Komunikačné protokoly

Certifikácie EMC - CE

  • FILIP-SLG
  • FIIP-SL
  • FILIP-SLD

Inštalačné návody

  • Montáž úľovej váhy FILIP-SLx pod dno úľa.

Staršie zariadenia vyradené z výroby