Asistent pre včelárov

Vaše včelíny vo vrecku a pod kontrolou.


Naše riešenie

Stiahnite si asistenta pre včelárov zadarmo

Asistenta pre včelárov môžete používať ako WEB aplikáciu na adrese https://www.operchip.com/beehive alebo si stiahnete mobilnú aplikáciu pre android tu. Má podporu aj pre slovenský jazyk.

Môžete si pozrieť demo včelína a úľov a možnosti aké má ešte pred registráciou. Registrácia je zdarma a zdarma je aj samotné používanie asistenta pre včelárov. Zaregistrujte sa

V menu aplikácie vyberete možnosť "Registrovať". 

 • Je potrebné vyplniť používateľa a heslo. Používateľ môže byť akýkoľvek názov alebo email. 
 • Email ktorý zadáte v povinnom formulári pre email sa bude zároveň používať pri emailových upozorneniach a monitorovaní systému v prípade aktivácie monitorovania emailom. Bude automaticky zapísaný v zariadení na pozícii 1. Pozície 2 až 5 sú voliteľné a editovateľné cez SMS
 • Vaše meno a priezvisko je tiež povinné a nebude sa zobrazovať nikde inde iba vo vašom profile v nastaveniach.
 • Kontrolný kód je potrebné prepísať z obrázku vedľa formulára. Pre vylúčenie útokov počítačovými robotmi.
 • Stlačením tlačisla "Registrovať" je registrácia hotová. Potom sa môžete prihlásiť cez menu do Vášho profilu pomocou používateľa a hesla ktoré ste zadali pri registrácii. 

Vytvorte včelnice

Môžete si vytvoriť ľubovoľný počet včelníc. K dispozícii sú tieto informácie o včelniciach.

 • Názov včelnice a dátum zriadenia včelnice a fotografia včelnice.
 • Adresa včelnice a GPS pozícia na mape.
 • Aktivácia a deaktivácia vzdialeného monitoringu - odkaz na nákup služby. Dokedy je aktívny, počet predplatených zvyšných SMS. História aktivácie.
 • Znáška celej včelnice.
 • Záznam o poslednej návšteve.
 • Aktuálne počasie na včelnici a predpoveď počasia na najbližšie dni v grafe. Teplota, vlhkosť, zrážky, rýchlosť a smer vetra, oblačnosť, atmosférický tlak.
 • Počet úľov a počet včelstiev.
 • Fotopasca - nastavenia a fotografie z fotopasce.

Monitorovanie včelnice

Vytvorte úle vo včelínoch

Na každom včelíne môžete vytvoriť ľubovoľný počet úľov a priradiť im včelstvá. Všetky úle nemusia mať priradené včelstvo. K dispozícii sú tieto informácie o úľoch.

 • Názov a číslo úľa, typ úľa.
 • Počet rámikov plodisko a nádstavky.
 • Zaobstaranie úľa a dátum zaobstarania úľa. Nákup, vlastná výroba, iný.
 • Stav úľa. Aktívny, skladom, požičaný, neaktívny, predaný, stratený, darovaný, iné
 • QR kód úľa a NFC tag úľa. 
 • Fotografia úľa.
 • Pozmámka.

Vytvorte včelstvá a zaevidujte stav včelstiev v uľoch

Priraďte včelstvá úľom. A zapíšte stav včelstiev. K dispozícii sú tieto položky na zápis.

 • Nákup, vlastná produkcia, presun z iného úľa, prirodzené rojenie, spojenie, strata, iné
 • Sila včelstva
 • Matka – meno, línia, rok, pôvod, popis
 • Prehliadka úľa – detail, rámiky, plod, matka, trúdy, ochorenia
 • Pridanie a odobratie časti úľa
 • Kŕmenie - dátum, dodanie zásob, prikrmovanie, typ
 • Liečenie – dátum, nemoc, liečivo, dávka, vykonal.  Roztoče varroa – dátum, spad po ošetrení, prirodzený spad, posyp cukrom, alkohol, trubičie bunky.
 • Hmotnosť úľa
 • Počet včiel
 • Výnosy – med, vosk, propolis (?kg)
 • Poznámky, pripomienky, úlohy.
 • Hlasové povely.
 • Fotky a videá.

Monitorovanie včelstiev

Kúpte a nainštalujte váhy pre váženie úľov a priraďte k úľom

Všetky váhy ktoré ponúkame a vyrábame je možné prepojiť navzájom do jedného monitorovacieho systému a sú súčasťou "Asistenta pre včelárov". Hodnoty z váhy sa automaticky zapisujú k údajom úľa a včelstva. Následne sa použité údaje použijú na analýzu stavu úľa, prípadných alarmových stavov a doporučenie činností pre včelára.

Váha FILIP-SL nemá akumulátor a je napájaná z hlavnej GSM váhy FILIP-SLG. Váhy FILIP-SLD môžu pracovať nezávisle monitorovacieho systému ako samostatné váhy s displejom alebo môžu byť pripojené k monitorovaciemu systému. FILIP-SLD má akumulátor.

Kúpiť

Kúpte a nainštalujte senzory do úľov a priraďte k úľom

Senzorové moduly sú tiež súčasťou monitorovacieho systému a sú s ním prepojené. Do jedného úľa je možné vložiť aj viac senzorových modulov. Pre presnejšie merania. Senzorové moduly sú súčasťou "Asistenta pre včelárov". Hodnoty senzorov a výsledky ich analýzy sa automaticky zapisujú k údajom úľa a včelstva. Následne sa použité údaje použijú na analýzu stavu úľa, prípadných alarmových stavov a doporučenie činností pre včelára.

Senzorové moduly MAJA nemajú akumulátor a sú napájané z GSM váhy FILIP-SLG.

Kúpiť

Zapojte zabezpečovací systém na včelniciach a úľoch

Na dve zóny zabezpečovacieho systému je možné zapojiť magnetické kontakty ktoré budú sledovať správnu polohu úľov a prístup na včelnicu. Senzor svetelnosti monitoruje otvorenie úľa, napríklad spadnutie vrchného krytu. Otrasové senzory sledujú pohyb úľa. 

Váha FILIP-SLG obsahuje otrasový senzor, zabezpečovací systém pre dve zóny, sirénu a relé pre spínanie externej sirény, svetla alebo fotopasce. Senzorový modul obsahuje senzor svetelnosti a otrasový senzor.

Zabezpečovací systém