Dokumentácia k vývoju Beehive

NOW-OS

Operačný systém pre mikrokontroléry

NOWP

Komunikačný protokol

Aplikácie

Aplikačné programy

Jadro

API funkcie jadra operačného systému

Ovládače

Funkcie ovládačov HW zariadení a periférií

Moduly

SW moduly

Služby

Aplikačné funkcie balíčkov funkcií

Konfigurácia OS

Elementy, aktivácia, príkazy, registre, udalosti,  smerovanie, chyby, SMS, texty, preklady

Autonómia

Tabuľka autonómie, smerovanie udalostí, výnimky