Ovládanie monitorovacieho systému pre včelnice 

Zapnutie tejto služby aktivuje diaľkový monitoring včelníc. Aplikácia "Inteligentný asistent pre včelárov" je zadarmo. Umožňuje aj export nameraných hodnôt vo forme tabuľky. Jazyk pre WEB alikáciu je nastavovaný automaticky podľa nastavení internetového prehliadača alebo jazyka telefónu. 

WEB aplikácia Sledujte včely Cloud

Majte prístup k vaším včelám odkiaľkoľvek na svete.

Objavte viac