Naše referencie

Už v roku 2012

GSM monitor včelých úľov je vyvinutý v spolupráci s výskumným ústavom včelárstva a včelármi. Je postavený na hardvéri Operchip a operačnom systéme Operchip, ktorý bol vyvíjaný od roku 2006 na základe dlhoročných skúseností s vývojom podobných zariadení.
V roku 2012 získalo zariadenie prvú cenu na XVIII.  Medzinárodnej konferencii zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve.

Odoo text a obrázkový blok

References by Country

World Map

No result found