śledzenie wagi pasiecznej przez e-mail

Uruchomienie tej usługi aktywuje wysyłanie e-maili.
WARUNKIEM jest aktywowanie usługi INTERNET na numerze telefonu w wadze.

Jeśli na numerze telefonu nie został aktywowany internet, nawet po włączeniu tej funkcji, dane nie będą wysyłane pocztą elektroniczną.

Wszystkie zdarzenia, alarmy i SMS-y informacyjne będą również wysyłane na wybrany adres e-mailowy.

Uruchomienie tej usługi aktywuje wysyłanie e-maili.  Wysyłanie wiadomości pocztą elektroniczną jest aktywne tylko po wyłączeniu  i ponownym włączeniu modemu i skonfigurowaniu co najmniej jednego e-maila (można odłączyć i ponownie podłączyć akumulator lub poczekać, aż modem wyłączy się i uruchomi zgodnie z ustawieniem polecenia TIMER).

Uruchomienie tej usługi zakończy wysyłanie e-maili. Nawet z aktywną usługą internetową, e-maile nie będą wysyłane.

W pamięci wagi możliwe jest zapisanie 5 e-maili w pozycjach 1 do 5.  Konfiguracja wiadomości e-mail będzie wysyłać zdarzenia, alarmy i wiadomości informacyjne.