Śledzenie i historia przez WEB lub aplikację mobilną "Smart Beehive Cloud" 

 Włączenie tej usługi aktywuje przesyłanie danych na odpowiedni serwer.  WARUNKIEM jest aktywowanie usługi INTERNET dla numeru telefonu w wadze.

Jeśli na numerze telefonu nie jest aktywowany Internet, nawet jeśli ta funkcja jest włączona, dane nie zostaną wysłane na serwer sieciowy i nie będzie można monitorować stanu wagi na stronie internetowej.

Aplikacja dla internetu jest do wykorzystania za darmo dla 20 wag pasiecznych dla jednego klienta, a dane przetrzymywane są w archiwum 1 rok. Umożliwia eksport zmierzonych wartości w postaci tabeli https://www.operchip.com/beehive/

Monitoring GSM pszczelich uli można po zarejestrowaniu na stronie internetowej monitorować poprzez przeglądarkę internetową na komputerze, tablecie lub na telefonie komórkowym. Kliknięciem na listę rozwijaną (Alarmy, numery telefonów, .....) uzyskasz aktualne informacje o wadze i mierzonych wielkościach. Po kliknięciu na wybraną listę rozwijaną, wyświetlą się odpowiednie informacje, a poprzednia lista rozwijana się automatycznie zamknie. Nad listwą Alarms wyświetla się numer fabryczny wagi, a w prawej części niebieski przycisk Reload. Aktualne dane sczytują się z serwera podczas otwierania aktualnej strony dla wybranego urządzenia. Przycisk Reload zalecamy użyć, jeśli chcesz wyświetlić aktualnie zmierzone wartości. Aktualnie zmierzone wartości są aktualizowane automatyczne.

Jazyk pre WEB alikáciu je nastavovaný automaticky podľa nastavení internetového prehliadača alebo jazyka telefónu. 

Aplikacja internetowa Obserwuj pszczoły Cloud

Możesz mieć dostęp do swoich pszczół gdziekolwiek na świecie.

Odoo obrázok a textový blok
Odoo obrázok a textový blok
Odoo obrázok a textový blok

Graf

 • Prawdopodobny rozwój rodziny pszczelej w najbliższej przyszłości.
 • Ilość zapasów oraz siłę poszczególnych rodzin.
 • Ponadto daje możliwość bezpośredniego porównania witalności i dynamiki rozwoju rodzin pomiędzy wieloma rodzinami nawzajem. Na podstawie urobku, temperatury w ulu, zewnętrznej temperatury oraz wilgotności w danej lokalizacji.
 • Pomoc w wyborze i czasie pracy z koloniami pszczół w ciągu roku pszczelarskiego.
 • Informacje o stanie akumulatora.
Odoo obrázok a textový blok
Obniżenie strat miodu.
 • Jak najmniejsza ilość przeglądów.
 • Jak najmniejsza ilość miodobrania.
 • Nie należy wykonywać miodobrania w okresie silnego przyrostu.
Ustalenie terminu miodobrania.
 • Na podstawie stanu zapasów (waga brutto) i ilości wstawionych nadstawek.
 • Z wykorzystaniem ramki (z odstępem dla dojrzenia miodu).
 • Z wyłączeniem gwałtownego okresu przyrostu.
Zapobieganie utraty zbiorów miodu w szczycie sezonu. Uchwycenie końca produkcji – brak wzrostu a następnie stagnacja po początek spadku. ( jeśli nie chodzi o niedostatek przestrzeni ). Odpowiednie jest potwierdzenie na drugiej wadze pod innym ulem. W przypadku późnego wyboru powstaje strata zbiorów miodu, ponieważ kolonia pszczół jest w pełni sił i ma duże zużycie własne.
 • Kontrola dostarczania zapasów zimowych.
  • Na wykresie zaznaczony jest czas i waga karmienia, nie ma potrzeby zaznaczania tego w innym miejscu.
  • Dawka potwierdza, że kolonia otrzymała pokarm i jest w dobrym stanie.
  • Wykrycie stanu wyjątkowego (kradzież zapasów, wyjątkowo duży urobek (zagrożenie melecytozą) ...)
 • Kontrola płynnego ubytku w czasie zimowli.
  • Zapobieganie stanom alarmowym, które mogą powstać w okresie zimowym.
  • Wykrycie stanu wyjątkowego (zwierzyna, ptaki, myszy, wandalizm, śnieg...).
  • Wczesne wykrycie braku zapasów na końcu zimowli.

Pomiar aktualnych mierzonych wielkości na wadze pasiecznej

 • Pojawi się automatycznie, gdy urządzenie zostanie wyzerowane lub pobudzone magnesem w ciągu 30 minut działania.
 • Aktualny pomiar temperatury. Pojawia się tylko wtedy, gdy jest podłączony właściwy czujnik.
 • Aktualny pomiar temperatury 2. Pojawia się tylko wtedy, gdy jest podłączony właściwy czujnik.
 • Aktualny pomiar wilgotności. Pojawia się tylko wtedy, gdy jest podłączony właściwy czujnik.
 • Aktualny pomiar wagi.
 • Aktualny pomiar stanu akumulatora.
Odoo obrázok a textový blok

Alarmy

 • Datę i czas zdarzenia, lub alarmu.
 • Nadawcę zdarzenia, lub alarmu. Na przykład Device, Battery, Weight, Accelerometer ...
 • Oznaczenie zdarzenia lub alarmu. Na przykład Over, Under, Active, Ready ...
 • Wartość i jednostkę mierzonej wielkości. Np. 7.0kg, 25.3°C, 45% ...
Odoo obrázok a textový blok

Numery telefonów

    Odoo obrázok a textový blokNa pozycji pierwszej wprowadzony numer telefonu dla całkowitego sterowania monitorem GSM ula również z przyjmowaniem wszystkich informacyjnych wiadomości SMS, zdarzeń i alarmów. Również na ten numer dzwoni alarm zabezpieczający w przypadku naruszenia detektora wibracji, lub czujki magnetycznej.
    Na pozycji drugiej wprowadzony numer telefonu dla ustawienia urządzenia i sprawdzanie ustawień oraz informacji o mierzonych wartościach. Również na ten numer telefonu dzwoni alarm zabezpieczający w przypadku naruszenia detektora wibracji lub czujki magnetycznej.
    Na pozycjach 3 do 5 wprowadzony numer telefonu dla ustawień urządzenia oraz sprawdzanie ustawień i informacji o mierzonych wartościach.
    Odoo obrázok a textový blok

    Informacja SMS

    Odoo obrázok a textový blokPierwszych siedem możliwości dla ustawień czasu w ramach 24 godzin obudzi urządzenie i wyśle informacyjny SMS na wybrany numer telefonu na pozycji jeden na liście wprowadzonych numerów telefonu. Urządzenie będzie aktywne przez 8 minut, następnie przejdzie do trybu uśpienia, jeśli nie jest akurat obudzone przez minutnik w celu regularnych pomiarów.
    Ostatnia ósma możliwość jest taka sama jak pierwszych siedem, jednak urządzenie pozostanie aktywne przez 30 minut.
    Możliwości wysyłania informacji SMS mogą być poszczególnie dezaktywowane.
    Odoo obrázok a textový blok

    Czujniki

    Odoo obrázok a textový blok
    Odoo text a obrázkový blok

    Ustawienia

    • Włączenie/wyłączenie alarmów.
    • Zapnutie / vypnutie informačných SMS.
    • Zapnutie / vypnutie emailu. Email sa nastavuje automaticky podľa nastaveného emailu pri registrácii v aplikácii. Ďalšie 4 emaily sa nastavujú cez SMS.
    • Zapnutie a vypnutie akcelerometra.
    • Nastavenie citlivosti akcelerometra.
    • Ustawienie timera do właściwych pomiarów.
    • Ustawienie timera w celu regularnego włączania modułu GSM oraz przesyłanie zmierzonych wartości na serwer oraz przetworzenie odebranych wiadomości SMS oraz alarmów.
    • Zapnutie / vypnutie displeja. Ak je displej vypnutý indikuje stavy váhy LED dióda.
    • Zapnutie / vypnutie automatických aktualizácií firmware vo váhe. Počas aktualizácie sa na displeji zobrazuje text "_CA_".
    • Zapnutie / vypnutie bluetooth.
    • Zakres alarmu dla temperatury, temperatury 2, wilgotność, waga 1, waga 2.
    • Maksymalna dozwolona mierzona waga.
    • Tara dla wagi.
    • Stav detektorov a sirény - relé.
     
    Dane produkcyjne

     Odoo obrázok a textový blok