Detektor otrasov

Váha FILIP má otrasový senzor ktorý aktivuje alarm, ak bude s váhou pohnuté. Nastavenie citlivosti je možné buď cez WEB aplikáciu na mobil alebo cez SMS.

Formát cez SMS: 

ACCON  Zapnutie akcelerometra  
ACCOFF Vypnutie akcelerometra 

ACC=2,250,100,0  Nastavenie parametrov akcelerometra. Citlivosť: 2g; Úroveň aktivácie: 250mg; ODR: 100Hz; Duration: 0ms 

2g - najvyššia citlivosť  
8g - najnižšia citlivosť  
Odoo text a obrázkový blok

Magnetické kontakty

Magnetickými kontaktmi sa napríklad dá zabezpečiť vstup do objektu na vchodové dvere, alebo každý úľ proti spadnutiu alebo ukradnutiu. Tiež môže monitorovať pohyb osôb alebo zvierat v blízkosti včelnice.

Zabezpečovací systém sa aktivuje/deaktivuje príkazom SMS - 
AON  - zapnutie alarmov

Detektory pohybu

Dosah detektorov pohybu je 2 až 3m. Môžu byť umiestnené priamo na včelích úľoch a detekovať pohyb okolo úľa alebo okolo kočovného voza.

V prípade detekcie pohybu bude spustný poplach.

Odoo text a obrázkový blok

Siréna

Relé pre spínanie sirény. V prípade alarmu sa automaticky výstup zopne na 30 sekúnd a potom vypne. Môžete na neho pripojiť sirénu alebo výstražné svetlo. Relé je možné ovládať aj cez SMS príkazmi "SMSON" a "SMSOFF". 

Odoo text a obrázkový blok

Ako používať zabezpečovací systém:

 1. Ak príde včelár na včelnicu a má zapnutý zabezpečovací systém, otvorením dverí v prípade že má na dverách magnetický kontakt pripojený na váhu, sa váha zobudí.

 2. Od 20 do 45 sekúnd od otvorenia dverí, musí včelár prezvoniť na váhu zo svojho mobilného telefónu, kde má oprávnenie komunikovať s váhou.

 3. Hovor váha automaticky položí a vypne zabezpečovací systém.

 4. Ak nebude prezvonené na váhu z niektorého čísla ktoré majú oprávnenie na komunikáciu s váhou, spustí sa poplach - zapne sa siréna, váha pošle informačné SMS o dôvode alarmu a začne vyzváňať na mobilný telefón ktorého číslo je v pamäti váhy na pozícii 1. 

 5. Informácie o prístupe na včelnicu a aj všetky aktivácie alarmov sú logované na WEB server aj keď je zabezpečovací systém vypnutý prezvonením. Ak je aktivovaný internet vo váhe.

 6. Prezváňaním na váhu sa striedavo zapína a vypína zabezpečovací systém. Váha ale musí byť aktívna alebo práve zobudená.

 7. Stav alarmu sa dá preveriť na WEB serveri alebo pomocou SMS príkazom "SET".

 8. Ak bude narušený senzor váhy, okamžite bude vyvolaný poplach aj keď nie je váha práve aktívna.

 9. Váha pošle SMS o poplachu a začne prezváňať na mobilný telefón ktorého číslo má v zozname na pozícii 1.

 10. Ak nebude hovor dvihnutý alebo bude zrušený, začne váha prezváňať na druhé telefónne číslo z pozície 2.

 11. V prípade ak včelár dvihne hovor na svojom mobilnom telefóne pri poplachu, môže odpočúvať priestor včelnice na diaľku. Váha má inštalovaný mikrofón pre hlasitý odposluch cez GSM sieť.