Sledovanie úľovej váhy cez Email

Zapnutie tejto služby aktivuje posielanie emailov. 
PODMIENKOU  je  aktivovanie služby INTERNET k telefónnemu číslu vo váhe.

Pokiaľ telefónne číslo nemá aktivovaný Internet, aj pri zapnutí tejto funkcie dáta nebudú posielané emaily.

Všetky udalosti, alarmy a informačné SMS budú posielané aj na zvolený email.

Zapnutie tejto služby aktivuje posielanie emailov. Posielanie emailov je  aktívne  až po  vypnutí  a následnom  zapnutí  modemu a po nastavení aspoň jedného emailu. (môžete odpojiť a znovu zapojiť napájací akumulátor alebo počkať na vypnutie a zapnutie modemu podľa nastavenia príkazu TIMER)

Vypnutie tejto služby ukončí posielanie emailov. I pri aktívnej službe internet, nebudú posielané emaily.

Do pamäte váhy je možné vložiť 5 emailov na pozície č.1 až 5.  Na nastavené emaily bude váha posielať udalosti, alarmy a informačné správy.