OCWB - Operchip WatchBees

Elektronika pre monitorovanie včelínov

Vie merať hmotnosť dvoch včelích úľov, ma dva analógové teplotné senzory, jeden digitálny teplotný a vlhkostný senzor, mikrofón na odpočúvanie včelnice, mikrofón s predzosilňovačom na monitorovanie bzukotu včiel, tri zabezpečovacie vstupy, otrasový senzor, prepínacie 2A relé, GSM modul, Bluetooth 3.0, modul RF 868MHz, GSP, vstup pre externé napájanie a vstup pre solárny panel, nabíjačku LiIon akumulátorov a je napájaná LiIon akumulátorom 3,7V.

4 vrstvová doska s rozsiahlymi možnosťami na využitie pri monitorovaní včelínov. Obsahuje GSM modul M66 ktorý prenáša dáta na vzdialený WEB server cez GPRS internetové pripojenie mobilnej telefónnej siete. Doska môže byť konfigurovaná cez SMS cez GSM mobilnú sieť. Tiež monitorovaná cez emaily.

Obsahuje Bluetooth technológiu verzie 3.0 a je možné konfigurovať a monitorovať dosku cez mobilnú aplikáciu na mobilnom telefóne lokálne. V prípade že nebude vložená SIM karta automaticky je možné zariadenie ovládať lokálne cez bluetooth mobilom. Ak je vložená SIM karta, môže byť duálne ovládanie, aj cez GSM mobilnú sieť aj cez Bluetooth lokálne.

Má v sebe zabezpečovací systém pre včelnicu - vstupy na ktoré je možné pripojiť magnetické kontakty do série alebo detektor pohybu. Obsahuje aj otrasový senzor - akcelerometer. V prípade poplachu posiela informačnú SMS s obsahom o type poplachu a prezváňa na mobil. 

Integrovaný LED displej umožňuje meranie hmotnosti na stanovišti aj bez mobilného telefónu a bez vloženej SIM karty.

Lítium iontový akumulátor je možné nabíjať priamo 5V pripojením napríklad powerbanky.

 

Popis

 • Optimalizované pre batériové aplikácie.
 • Rozhranie RS232 – Rx, Tx, RTS, CTS.
 • Prepínacie bistabilné Relé - 1x prepínacie signálové relé.
 • Vstupy pre detektory – 3x binárny vstup, alebo 3x čítače impulzov aktivované pripojením na GND.
 • Rozhranie I2C napr. pre tepelný a vlhkostný senzor SHTC3 alebo rozhranie WIEGAND 26bit pre externú klávesnicu a čítačku RFID.
 • Jednovodičová zbernica – ONE-WIRE master aj v jednovodičovom zapojení s napájaním po komunikačnom vodiči.
 • Výstup pre ovládanie externého relé, alebo otáčok motora - 1x tranzistorový PWM výstup otvorený kolektor s nadprúdovou ochranou.
 • 2x 24bit AD prevodník, pripojenie 2x tenzometer. 
 • 3x 12bit AD prevodník. 2x termistor NTC a  mikrofón pre zvukovú frekvenčnú analýzu FFT.
 • Hodiny reálneho času  - integrované v uC.
 • Pohybový senzor, trojosí akcelerometer.
 • Bluetooth 3.0.
 • GSM modem a Vstup pre externú GSM anténu.
 • Výstup pre mikrofón z audia GSM modemu.
 • Externé napájanie 5 – 24V.
 • Batériové napájanie LiIon akumulátorom 3,7V.
 • Zisťovanie stavu nabitia akumulátora.
 • Konektor pre pripojenie rozširujúcich modulov. Napr. LED displej, tepelný a vlhkostný senzor, GPS, 24bit prevodník a iné.
 • 4 znakový LED displej na rozširujúcom module.
 • Integrovaný RFM12B modul pre rádiovú komunikáciu na 868MHz.
 • Stavová užívateľská LED.
 • Signalizačné LED pre GSM modem.
 • Signalizačná LED pripojenia externého napájania.
 • Užívateľské konektory s pružnými kontaktami.
 • Programovacie konektory pre mikrokontrolér a GSM modem.
 • Tlačítko reset.
 • Možnosť softvérového vypnutia napájania všetkých periférií okrem mikrokontroléra (RTCC je súčasť), paralelných pamätí a akcelerometra.
 • Zobudenie zo sleep módu akcelerometrom, cez digitálne vstupy, cez alarm RTCC a cez rozhranie RS232.
 • Programovanie zariadenia cez WEB server www.operchip.com

Univerzálny modul UM-G

Open hardware, Open software.

Elektronika pre batériové systémy s GSM a integrovanou anténou, nabíjačkou, RF 868MHz, 24 bit AD prevodníkom, vstupmi a výstupmi, relé, USB, RS232, 1WIRE, WIEGAND 26bit protokolom, SD kartou, s možnosťou pripojenia senzorov, displeja, klávesnice, čítačky RFID, externej GSM antény ...

Popis

 • Optimalizované pre batériové aplikácie.
 • USB device.
 • Rozhranie RS232 – Rx, Tx, RTS, CTS.
 • Spínacie Relé - 1x spínacie signálové relé.
 • Prepínacie Relé - 1x bipolárne prepínacie signálové relé.
 • Vstupy pre detektory – 4x binárny vstup, alebo 4x čítače impulzov aktivované pripojením na GND.
 • Rozhranie I2C napr. pre tepelný a vlhkostný senzor SHT21, alebo rozhranie WIEGAND 26bit pre externú klávesnicu a čítačku RFID.
 • Jednovodičová zbernica – ONE-WIRE master aj v jednovodičovom zapojení s napájaním po komunikačnom vodiči.
 • Výstup pre ovládanie externého relé, alebo otáčok motora - 1x tranzistorový PWM výstup otvorený kolektor s nadprúdovou ochranou.
 • Mikro SD karta – konektor pre pripojenie mikro SD pamäťovej karty.
 • 3x 24bit AD prevodník, pripojenie 2x tenzometer, 1x tepelné čidlo PT100. Možnosti: 3x vstupy 0-10V, 0-20mA, mostík, alebo jeden vstup PT100.
 • 2x 12bit AD prevodník. Možnosti: 2x termistor NTC, termistor NTC a vstup 0-10V, termistor NTC a mikrofón pre zvukovú frekvenčnú analýzu FFT.
 • Hodiny reálneho času – zálohované Li batériou.
 • Pohybový senzor, trojosí akcelerometer.
 • GSM modem.
 • Interná GSM anténa – integrovaná GSM anténa s možnosťou pripojenia externej GSM antény cez prepínací RF konektor.
 • Vstup pre externú GSM anténu – cez prepínací konektor medzi internou a externou anténou, alebo SMA RF konektor.
 • Výstup pre mikrofón a reproduktory z audia GSM modemu. Možnosť integracie mikrofóna.
 • Externé napájanie 10 – 24V. Môže byť aj slnečný kolektor 12V, pre dobíjanie akumulátora.
 • Batériové napájanie oloveným akumulátorom 6V, alebo 12V s automatickým dobíjaním a automatickým prepínaním na externé napájanie.
 • Zisťovanie stavu nabitia akumulátora.
 • Softvérová kontrola napätí a prúdov do a z batérie.
 • Zálohové napájanie hardvérového RTC mikrokontroléru, SRAM a RTC v GSM modeme internou Li batériou.
 • Konektor pre pripojenie rozširujúcich modulov. Napr. LCD, klavesnica, ovládanie motorov serv a iné.
 • Grafické LCD na rozširujúcom module.
 • Možnosť 4x tlačitka pre klavesnicu, alebo kapacitné dotykové kontakty na rozširujúcom module.
 • Integrovaný IQRF modul pre rádiovú komunikáciu na 868MHz. Vyvedený aj na konektor.
 • Stavová užívateľská LED.
 • Signalizačné LED pre GSM modem 2x a IQRF modul 2x.
 • Signalizačná LED pripojenia externého napájania.
 • Užívateľské konektory s pružnými kontaktami.
 • Programovacie konektory pre mikrokontrolér a GSM modem.
 • Tlačítko reset.
 • Možnosť softvérového vypnutia napájania všetkých periférií okrem mikrokontroléra (RTCC je súčasť), paralelných pamätí a akcelerometra.
 • Zobudenie zo sleep módu akcelerometrom, cez digitálne vstupy, cez alarm RTCC a cez rozhranie RS232.
 • Programovanie zariadenia cez WEB server www.operchip.com
 • Dizajn do viacerých vodotesných krabíc s IP 67.

Integrované súčasti

 • Mikrokontrolér Microchip PIC18F87K22.
 • Pamäť SRAM (dáta) – 134kB SRAM (interná 4kB, externá paralelná 128kB).
 • Pamäť FLASH (program) – 640kB (interná 128kB, externá paralelná 512kB).
 • Pamäť EEPROM (dáta) – 257kB (interná 1kB, externá sériová 256kB).
 • Pamäť uSD – podľa použitej uSD karty, do 32MB.
 • 24bit ADC AD7799 s SPI rozhraním.
 • Akcelerometer LIS3DH s SPI rozhraním.
 • RS232 rozhranie.
 • Sériová eeprom 256kB, alebo 512kB s SPI rozhraním.
 • USB FT121 s SPI rozhraním.
 • GSM modem Quectel M95. Interná GSM anténa. Audio.
 • HW RTCC.
 • Možnosť použitia externého kryštálu. Štandartne interný oscilátor, alebo aj PLL.
 • IQRF - TR76D. Cez SPI rozhranie.
 • Grafické LCD - EDOG132 na rozširujúcom module.
 • Lineárna nabíjačka akumulátora s automatickou reguláciou prúdu.

Softvérová podpora

 • NOW-OS – operačný systém Operchip. V jazyku C.
 • Programovanie v aplikácii cez RS232. Iba interná pamäť programu.
 • Programovanie v aplikácii cez WEBwww.operchip.com640kB pamäť programu.
 • SW Drivery.
 • SW Moduly.
 • SW Aplikácie.
 • Cloud WEB pre monitorovanie, ovládanie a konfiguráciu s automatickým načítaním aplikačných komponentov.www.operchip.comZabezpečuje operačný systém.

Technická špecifikácia