Monitor your Bees

Intelligent apiary – bees under your control

Kontaktujte nás

How can we help?

It´s easy with us

Monitoring of weight growths and drops in beehives remotely, via smartphone. A beekeeper can assess, when to process honey or add the supers. He/she also knows, when to feed the bees.

We save your time! You can monitor exact growths, temperatures and humidity. The system notifies you only after exceeding of set values. 

We save the transportation costs! It is not necessary to visit the apiary station and to control, when the harvest has begun, or when the beehive is full, and the harvest stagnates.


We will protect your bees!

We will ensure your calm sleep

Securing the mobile wagon, entry to the apiary station and securing the beehives against damaging. The beehive scales send an SMS notification in the app or up to 5 emails with the text describing which parameters are likely disturbed and calls up to two mobile phone numbers.

If a bear knocks down the beehive, the apiary station turns on the siren for 30 seconds to frighten away the bear, so it does not make more damages.

Meranie teploty a vlhkosti v plodisku v úli.  Máte prehľad o živote včiel priamo v úli - napríklad rojenie včiel, vyrabovanie uľa iným včelstvom.

Hundreds of beekeepers use our monitoring of bees and apiaries.

 Join us and make your apiaries a better place.

Our mission

Our objective is to provide the beekeepers all necessary equipment and accessories for beekeeping, and the technology for monitoring and securing the beehives and the entire apiary station, in order to maximize the automation and to remotely monitor the operation of the beehive, so it can be protected against bears and thieves.

We offer a solution for already existing apiary stations, as well as modern solution for new apiary stations. We work on systems for beekeepers since 2012. In 2012, as the first client in Europe, we had the GSM scales, which automatically connect to the WEB server. Our scales have been used already for 7 seasons, and now, they belong to the scales with the best price, regarding their design, manufacturing quality and functionality. We are improving them continuously and we add new and practical functions.

Currently, we work on electrification of plastic beehives, where the beekeeper does not have to take care about automation and monitoring the beehives and the apiary station. The whole electronics is hidden in plastic parts of the hive and it is maintenance-free and usable for 10 years.

GSM Monitor úľa + váha

MAJA je GSM komplexný monitor včelieho úľa. Dokáže snímať všetko čo je potrebné pre analýzu správania sa včiel a namerané dáta vyhodnotiť a poskyknúť ich včelárovi kdekoľvek na svete cez WEB aplikáciu. Tiež vážiť úľ a zabezpečiť ho proti zlodejom a zvieratám minimálne na úrovni, že bude včelár vedieť o všetkom čo sa stalo a kedy. Je ho možné použiť aj ako zabezpečovací systém pre včelnicu. Aj pre včelárov ktorí neobľubujú technické vymoženosti.

Pozostáva z týchto funkčných celkov praktických pre včelárov:

 1. Meria priamo v úli na rámiku v strede úľa teplotu, vlhkosť, CO2 a úroveň a frekvenciu bzukotu včiel.

 2. Cez mobilný telefón môžete odpočúvať bzučanie včiel.

 3. Má integrovaný GPS modul. Dokáže lokalizovať umiestnenie úľa kdekoľvek na svete zobrazením na mape.

 4. Konektorom sa dajú pripojiť senzory na meranie vonkajšej teploty a vlhkosti.

 5. Konektorom sa dá pripojiť externý LED displej pre zobrazovanie stavu zariadenia (nabitia akumulátora, sily signálu, dostupnosti mobilného operátora) a hmotnosti úľa aj s hmotnosťou z predchádzajúcej návštevy na včelnici. Tiež chybové stavy zariadenia.

 6. Dá sa na neho pripojiť vážiaca plošina s tepelnými senzormi pre váženie úľa a meranie vonkajšej teploty. Senzory zároveň slúžia pre presnú kompenzáciu váženia vplyvom zmeny vonkajších teplôt.

 7. Kamera s prisvietením pripojená napevno k monitoru úľa MAJA káblom, môže monitorovať farebnými fotografiami vnútro úľa alebo celú včelnicu.

 8. Zelený konektor slúži na pripojenie zabezpečovacieho systému, magnetických detektorovdetektorov pohybu a sirény.

 9. Súčasťou zabezpečovacieho systému je aj otrasový senzor - akcelerometer.

 10. Má vstavaný akumulátor s nabíjačkou a konektor na pripojenie solárneho panela alebo power banky. Solárny panel môže byť pripojený aj trvalo, je aj miniatúrna verzia solárneho panela.

 11. Ovládanie ultrazvukového deštruktora klieštika.

Odoo text a obrázkový blok

Wooden-stainless steel apiary scales

Unique solution of beehive scales, which is fully sufficient for beekeeper´s needs. The best ratio of price and functionality, and practical usability in Europe. All benefits of hive scales are included in one solution.

The structure of the scales does not require wooden cover, as it is common in all-metal scales, since the scales itself are wooden cover. Thanks to stainless steel supporting legs located transversely from the bottom, it is possible to put the scales on the beams with various distances, or on any surface, on which the hives are commonly put. It is relatively small – only 45 mm, and it is produced in three different widths of 380, 450 and 500 mm, which makes it suitable to fit in the constructions of mobile wagons.

 
 
 
Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce

Wooden-stainless steel GSM scales FILIP-WG

All in one. GSM modem, integrated chip SIM, rechargeable battery, antenna, security system, LED display, sensors. Year-round operation. Weights up to 160 kg.

Odoo - vzorka 2 pre tri stĺpce

Additional scales FILIP-WA

Stainless steel laths. Cable 5 m long for connecting the weighing platform with the main GSM scales. Dimensions: 450 x 500 x 45 mm and other.

Odoo - vzorka 3 pre tri stĺpce

The display on wooden-stainless steel scales FILIP-Wx

Red LED display behind red 3 mm thick plexiglass, the connector for charging the battery in the scales, as well as pointing magnetic contact for scales activation.

Wooden-stainless steel scales with the display FILIP-WS

Local

€  122 .64

Prevádzka zadarmo
 • Vážiaca plošina s nerezovými nožičkami s LED displejom - zobrazenie hmotnosti a s tavu batérie
 • Kábel na nabíjanie akumulátora
 • Rozmery 450x500x45mm alebo 500x500x45mm alebo 380x500x45mm
 • Žiadna podpora

  Dreveno-nerezová GSM váha s displejom FILIP-WG 

Diaľková cez mobil

  199 .20

Mesačný paušál od 3,-EUR / 6 centov SMS
 •    Vážiaca plošina s nerezovými nožičkami - ľubovoľný podklad
 • Senzor vonkajšej teploty a teploty a vlhkosti v plodisku
 • LED displej - zobrazenie hmotnosti a stavu batérie
 • GSM modem - prenos dát cez internet WEB server, emaily a SMS
 • Zabezpečovací systém, relé pre sirénu
 • Kábel na nabíjanie akumulátora
 • Rozmery 450x500x45mm alebo 500x500x45mm alebo 380x500x45mm

 Dreveno-nerezové GSM váhy s displejom FILIP-WGA

Dve diaľkové cez mobil + displej

€  308  .40

Mesačný paušál od 3,-EUR / 6 centov SMS
 •    Vážiaca plošina s nerezovými nožičkami
 • Prídavná vážiaca plošina prepojená 5m káblom
 • Senzor vonkajšej teploty a teploty a vlhkosti v plodisku
 • LED displej - zobrazenie hmotnosti a stavu batérie
 • GSM modem - prenos dát cez internet WEB server, emaily a SMS
 • Zabezpečovací systém, relé pre sirénu
 • Kábel na nabíjanie akumulátora
 • Rozmery 450x500x45mm alebo 500x500x45mm alebo 380x500x45mm

Dreveno - nerezová váha integrovaná do dna včelieho úľa .

Podporujeme dva typy úľov pre montáž dreveného rámu GSM úľovej váhy priamo na dno úľa - B10 a Langstroth.
Alebo priamo dno úľa B10 alebo Langstroth s už namontovanou úľovou GSM váhou.

Odoo text a obrázkový blok

Dreveno-nerezová integrovaná váha s displejom FILIP-WIS

Local

€  102 .48

Prevádzka zadarmo
 • Vážiaca plošina s nerezovými nožičkami s LED displejom - zobrazenie hmotnosti a s tavu batérie
 • Kábel na nabíjanie akumulátora
 • Rozmery B10 alebo Langstroth
 • Žiadna podpora

  Dreveno-nerezová GSM integrovaná váha s displejom FILIP-WIG 

Diaľková cez mobil

  165 .36

Mesačný paušál od 3,-EUR / 6 centov SMS
 • Vážiaca plošina s nerezovými nožičkami - ľubovoľný podklad
 • Senzor vonkajšej teploty a teploty a vlhkosti v plodisku
 • LED displej - zobrazenie hmotnosti a stavu batérie
 • GSM modem - prenos dát cez internet WEB server, emaily a SMS
 • Zabezpečovací systém, relé pre sirénu
 • Kábel na nabíjanie akumulátora
 • Rozmery B10 alebo Langstroth

 Dreveno-nerezové GSM integrované váhy s displejom FILIP-WIGA

Dve diaľkové cez mobil + displej

€  241  .32

Mesačný paušál od 3,-EUR / 6 centov SMS
 •    Vážiaca plošina s nerezovými nožičkami
 • Prídavná vážiaca plošina prepojená 5m káblom
 • Senzor vonkajšej teploty a teploty a vlhkosti v plodisku
 • LED displej - zobrazenie hmotnosti a stavu batérie
 • GSM modem - prenos dát cez internet WEB server, emaily a SMS
 • Zabezpečovací systém, relé pre sirénu
 • Kábel na nabíjanie akumulátora
 • Rozmery B10 alebo Langstroth

Plastic apiary scales

Plastic hive scales are structurally and materially unique too.

Functionally, plastic hive scales are identical to wooden-stainless steel scales. They are 44 mm high with the size of 460 x 500 mm. They are made of black ABS plastic with UV stabilizer. They operation life is 20 years. 
You can choose a solution with 4 plastic supporting legs in the corners of the scales, or without supporting legs with the option to put the hive scales on designated metal stand. They have anti-slip surface, as well as anti-slip supporting legs. They are ready-to-use products, without any additional manipulation.

 
 
Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce

Plastic GSM scales FILIP-PG

All in one. GSM modem, integrated chip SIM, rechargeable battery, antenna, security system, LED display, sensors. Year-round operation. Weighs up to 160 kg.

Odoo - vzorka 2 pre tri stĺpce

Additional plastic scales FILIP-PA

Plastic supporting legs or to put on metal stand. 5 m long cable for connecting the weighing platform with main GSM scales. Dimensions: 460 x 500 x 45 mm.

Odoo - vzorka 3 pre tri stĺpce

LED display on scales FILIP-Px

Red LED display with a tilt function for better visibility. The connector for charging the battery in the scales and pointing magnetic contact for the activation of scales


Plastic scales with the display FILIP-PS

Local

€  113  .40

prevádzka zadarmo
 • Weighing platform with LED display – displays the weight, growth and battery condition
 • Accumulator charging cable
 • Dimensions 460x500x44 mm.
 • No support

Plastic GSM scales with the display FILIP-PG

Remote control via smartphone + display

€  192  .00

Mesačný paušál od 3,-EUR / 6 centov SMS
 • Weighing platform
 • Senzor vonkajšej teploty a teploty a vlhkosti v plodisku
 • LED display – displays the weight and battery condition
 • GSM modem – data transfer via internet WEB server, emails and SMS
 • Security system, relay for the siren
 • Kábel na nabíjanie akumulátora
 • Dimensions 460x500x44 mm.

Plastic GSM scales with the display FILIP-PGA

Two remote controllers via smartphone + display

€  250  .44

Mesačný paušál od 3,-EUR / 6 centov SMS
 • Weighing platform + additional weighing platform. Connected by 5 m long cable
 • Sensor of ambient temperature and the temperature in the cradle
 • LED display – displays platform weight and battery condition
 • GSM modem – data transfer via internet WEB server, emails and SMS
 • Security system, relay for the siren
 • Dimensions 460x500x44 mm.

Plastic apiaries

Since 2018, we cooperate with Czech company  Pokorný Dačice  ktorá je výrobcom plastových úľov. Vyvinuli sme spolu plastovú úľovú váhu pod plastové úle, ktorá je súčasťou konštrukcie celej plastovej zostavy úľa. Zostavy takýchto úľov prípadne príslušenstvo aj s váhami môžete objednať aj u nás. V blízkej budúcnosti bude k dispozícii aj nádstavok pre plodisko so solárnym panelom, ktorý dobíja vstavaný akumulátor v úľovej váhe a monitorovanie teploty, vlhkosti a bzukotu v plodisku.

Odoo text a obrázkový blok

Apiary assembly MAX+

Remote control via smartphone + display

€  360 .00

Mesačný paušál od 3,-EUR / 6 centov SMS
 • Beehive scales GSM FILIP-PBHG
 • Bottom – base with extendable drawer and steam-permeable foil for mites’ control
 • Stainless-steel varroa grille
 • Red tent roof – provided with the part with rotary ventilation rose window and inbuilt roof thermo-isolation
 • Bee outslip for removal of bees from the nectary
 • Maternal grille, propolis grille
 • 2x circular cap, fly-plate
 • 8x bolt, 4x fastening rail for the attachment of the hive 

Apiary assembly KOMPLET+

Remote control via smartphone + display

€  382 .00

Mesačný paušál od 3,-EUR / 6 centov SMS
 • Beehive scales GSM FILIP-PBHG
 • Bottom base with extendable drawer and steam-permeable foil for mites’ control
 • Stainless-steel varroa grille
 • 3x supers 39 x 24 – double wall with 20 mm isolating gap
 • Red tent roof – provided with the part with rotary ventilation rose window and inbuilt roof thermo-isolation
 • 31x yellow/black/white/ plastic frame 39 x 24
 • Double-frame feeder for 5 liters
 • Maternal grille, propolis grille
 • 2x circular cap, fly-plate
 • 8x bolt, 4x fastening rail for the attachment of the hive 

Apiary assembly DADANT+

Remote control via smartphone + display

€  425 .00

Mesačný paušál od 3,-EUR / 6 centov SMS
 • Beehive scales GSM FILIP-PBHG
 • Bottom base with extendable drawer and steam-permeable foil for mites’ control
 • Stainless-steel varroa grille
 • The super DADANT 39 x 36 – double wall with 20 mm isolating gap
 • 10x yellow frame DADANT 36 x 36 PLUS
 • Green frame DADANT 39 x 36 PLUS for free construction
 • 3x semi-super 39 x 12 – double wall with 20 mm isolation gap
 • 33x yellow plastic semi-frame 39 x 12 PLUS
 • Red tent roof – provided with the part with rotary ventilation rose window and inbuilt roof thermo-isolation
 • Ceiling feeder with the volume of 6 liters and the possibility of feeding with batter
 • Bee outslip for removal of bees from the nectary
 • Propolis grille, 3x circular cap, fly-plate
 • 8x bolt, 4x fastening rail for the attachment of the hive