Monitor your Bees

Intelligent apiary – bees under your control

Kontaktujte nás

How can we help?

It´s easy with us

Monitoring of weight growths and drops in beehives remotely, via smartphone. A beekeeper can assess, when to process honey or add the supers. He/she also knows, when to feed the bees.

We save your time! You can monitor exact growths, temperatures and humidity. The system notifies you only after exceeding of set values. 

We save the transportation costs! It is not necessary to visit the apiary station and to control, when the harvest has begun, or when the beehive is full, and the harvest stagnates.


We will protect your bees!

We will ensure your calm sleep

Securing the mobile wagon, entry to the apiary station and securing the beehives against damaging. The beehive scales send an SMS notification in the app or up to 5 emails with the text describing which parameters are likely disturbed and calls up to two mobile phone numbers.

If a bear knocks down the beehive, the apiary station turns on the siren for 30 seconds to frighten away the bear, so it does not make more damages.

Meranie teploty a vlhkosti v plodisku v úli.  Máte prehľad o živote včiel priamo v úli - napríklad rojenie včiel, vyrabovanie uľa iným včelstvom.

Hundreds of beekeepers use our monitoring of bees and apiaries.

 Join us and make your apiaries a better place.

Our mission

Our objective is to provide the beekeepers all necessary equipment and accessories for beekeeping, and the technology for monitoring and securing the beehives and the entire apiary station, in order to maximize the automation and to remotely monitor the operation of the beehive, so it can be protected against bears and thieves.

We offer a solution for already existing apiary stations, as well as modern solution for new apiary stations. We work on systems for beekeepers since 2012. In 2012, as the first client in Europe, we had the GSM scales, which automatically connect to the WEB server. Our scales have been used already for 7 seasons, and now, they belong to the scales with the best price, regarding their design, manufacturing quality and functionality. We are improving them continuously and we add new and practical functions.

Currently, we work on electrification of plastic beehives, where the beekeeper does not have to take care about automation and monitoring the beehives and the apiary station. The whole electronics is hidden in plastic parts of the hive and it is maintenance-free and usable for 10 years.

GSM Monitor úľa + váha

MAJA je GSM komplexný monitor včelieho úľa. Dokáže snímať všetko čo je potrebné pre analýzu správania sa včiel a namerané dáta vyhodnotiť a poskyknúť ich včelárovi kdekoľvek na svete cez WEB aplikáciu. Tiež vážiť úľ a zabezpečiť ho proti zlodejom a zvieratám minimálne na úrovni, že bude včelár vedieť o všetkom čo sa stalo a kedy. Je ho možné použiť aj ako zabezpečovací systém pre včelnicu. Aj pre včelárov ktorí neobľubujú technické vymoženosti.

Pozostáva z týchto funkčných celkov praktických pre včelárov:

 1. Meria priamo v úli na rámiku v strede úľa teplotu, vlhkosť, CO2 a úroveň a frekvenciu bzukotu včiel.

 2. Cez mobilný telefón môžete odpočúvať bzučanie včiel.

 3. Má integrovaný GPS modul. Dokáže lokalizovať umiestnenie úľa kdekoľvek na svete zobrazením na mape.

 4. Konektorom sa dajú pripojiť senzory na meranie vonkajšej teploty a vlhkosti.

 5. Konektorom sa dá pripojiť externý LED displej pre zobrazovanie stavu zariadenia (nabitia akumulátora, sily signálu, dostupnosti mobilného operátora) a hmotnosti úľa aj s hmotnosťou z predchádzajúcej návštevy na včelnici. Tiež chybové stavy zariadenia.

 6. Dá sa na neho pripojiť vážiaca plošina s tepelnými senzormi pre váženie úľa a meranie vonkajšej teploty. Senzory zároveň slúžia pre presnú kompenzáciu váženia vplyvom zmeny vonkajších teplôt.

 7. Kamera s prisvietením pripojená napevno k monitoru úľa MAJA káblom, môže monitorovať farebnými fotografiami vnútro úľa alebo celú včelnicu.

 8. Zelený konektor slúži na pripojenie zabezpečovacieho systému, magnetických detektorovdetektorov pohybu a sirény.

 9. Súčasťou zabezpečovacieho systému je aj otrasový senzor - akcelerometer.

 10. Má vstavaný akumulátor s nabíjačkou a konektor na pripojenie solárneho panela alebo power banky. Solárny panel môže byť pripojený aj trvalo, je aj miniatúrna verzia solárneho panela.

 11. Ovládanie ultrazvukového deštruktora klieštika.

Odoo text a obrázkový blok

Wooden-stainless steel apiary scales

Unique solution of beehive scales, which is fully sufficient for beekeeper´s needs. The best ratio of price and functionality, and practical usability in Europe. All benefits of hive scales are included in one solution.

The structure of the scales does not require wooden cover, as it is common in all-metal scales, since the scales itself are wooden cover. Thanks to stainless steel supporting legs located transversely from the bottom, it is possible to put the scales on the beams with various distances, or on any surface, on which the hives are commonly put. It is relatively small – only 45 mm, and it is produced in three different widths of 380, 450 and 500 mm, which makes it suitable to fit in the constructions of mobile wagons.

 
 
 
Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce

Wooden-stainless steel GSM scales FILIP-WG

All in one. GSM modem, integrated chip SIM, rechargeable battery, antenna, security system, LED display, sensors. Year-round operation. Weights up to 160 kg.

Odoo - vzorka 2 pre tri stĺpce

Additional scales FILIP-WA

Stainless steel laths. Cable 5 m long for connecting the weighing platform with the main GSM scales. Dimensions: 450 x 500 x 45 mm and other.

Odoo - vzorka 3 pre tri stĺpce

The display on wooden-stainless steel scales FILIP-Wx

Red LED display behind red 3 mm thick plexiglass, the connector for charging the battery in the scales, as well as pointing magnetic contact for scales activation.

  Dreveno-nerezová GSM váha s displejom FILIP-WG 

Diaľková cez mobil

170.51

Mesačný paušál od 3,-EUR / 6 centov SMS
 •    Vážiaca plošina s nerezovými nožičkami - ľubovoľný podklad
 • Senzor vonkajšej teploty a teploty a vlhkosti v plodisku
 • LED displej - zobrazenie hmotnosti a stavu batérie
 • GSM modem - prenos dát cez internet WEB server, emaily a SMS
 • Zabezpečovací systém, relé pre sirénu
 • Kábel na nabíjanie akumulátora
 • Rozmery 450x500x45mm alebo 500x500x45mm alebo 380x500x45mm

 Dreveno-nerezové GSM váhy s displejom FILIP-WGA

Dve diaľkové cez mobil + displej

263.43

Mesačný paušál od 3,-EUR / 6 centov SMS
 •    Vážiaca plošina s nerezovými nožičkami
 • Prídavná vážiaca plošina prepojená 5m káblom
 • Senzor vonkajšej teploty a teploty a vlhkosti v plodisku
 • LED displej - zobrazenie hmotnosti a stavu batérie
 • GSM modem - prenos dát cez internet WEB server, emaily a SMS
 • Zabezpečovací systém, relé pre sirénu
 • Kábel na nabíjanie akumulátora
 • Rozmery 450x500x45mm alebo 500x500x45mm alebo 380x500x45mm