AC_SENSOR_SET_RANGE
AA_SENSOR_SET_RANGE
Príkaz SMS:
Popis

"HR== <min range> ,<max range> "

Nastavenie hodnoty vlhkosti s hysteréziou pre generovanie udalosti prekročenia vlhkosti. Udalosť bude generovaná pri prekročení hornej hranice a následne musí byť prekročená spodná hranica, aby sa mohla vygenerovť znova udalosť na prekročenie hornej hranice. Podobne to platí pre generovanie udalosti pre spodnú hranicu.

<min range>: Minimálna hodnota hysterézie. V stotinách percenta.

<max range>: Maximálna hodnota hysterézie. V stotinách percenta.

 

Príklad:

"HRANGE=40 ,41 "

(Nastavenie rozsahu pre generovanie udalosti od 40% do 41% vlhkosti)

Odpoveď SMS:
Popis:

"Humidity: Range is set"

Potvrdenie nastavenia rozsahu pre vlhkosť.