Sledování, nastavení a historie přes WEB nebo mobilní aplikaci "Smart Beehive Cloud" 

Zapnutí této služby aktivuje posílaní dát na příslušný web server.  PODMÍNKOU je aktivace služby INTERNET k telefónnímu číslu ve váze.

Pokud telefonní číslo nemá aktivován Internet, i při zapnutí této funkce data nebudou posílány na web server a nebude možné sledovat stav váhy na internetové stránce.

Aplikace pro WEB je zdarma do použití 20 úlových vah pro jednoho zákazníka a archivuje naměřená data 1 rok. Umožňuje export naměřených hodnot ve formě tabulky. https://www.operchip.com/beehive/

GSM monitor včelích úlů je možné po zaregistrování na WEB stránce monitorovat přes internetový prohlížeč na počítači, tabletu nebo mobilním telefonu. Klikáním na rozbalovací seznamy (Alarms, Telephone Numbers, .....) získáte aktuální informace o nastavení váhy a měřených veličinách. Po kliknutí na vybraný rozbalovací seznam se zobrazí příslušné informace a předešlý rozbalovací seznam se automaticky zavře. Nad lištou Alarms je zobrazeno výrobní číslo váhy a v pravé části modré tlačítko Reload. Aktuální data se načítají z Web serveru při otevření aktuální stránky pro vybrané zařízení. Tlačítko Reload doporučujeme použít, když chceme zobrazit aktuální naměřené hodnoty. Aktuálně naměřené hodnoty se automaticky aktualizují.

Jazyk pre WEB alikáciu je nastavovaný automaticky podľa nastavení internetového prehliadača alebo jazyka telefónu. 

WEB aplikace Sledujte včely Cloud

Mějte přístup k vašim včelám odkudkoliv na světe.

Odoo obrázok a textový blok
Odoo obrázok a textový blok
Odoo obrázok a textový blok

Graf

 • Pravděpodobný směr rozvoje včelstva do blízké budoucnosti.
 • Okamžitou velikost zásob a sílu jednotlivých včelstev.
 • Možnost přímého srovnávání vitality a dynamiky rozvoje včelstev mezi více včelstva navzájem. Na základě snůšek, teploty v úlu, venkovní teploty a vlhkosti v dané lokalitě.
 • Pomoc při volbě a časování prací s včelstva v rámci včelařského roku.
 • Informaci a stavu baterie.
Odoo obrázok a textový blok
Snížení ztrát medu.
 • Co nejmenší počet prohlídek.
 • Co nejmenší počet vytáčení.
 • Nevytáčet v období strmého přirůstá.
Stanovení termínu vytáčení.
 • Z poznání stavu zásob (čistá hmotnost) a počtu osazených nástavky.
 • S využitím snáškových proluk (s odstupem pro dozrání medu).
 • S vyloučením období strmého přírůstku.
Zamedzenie straty medného výnosu na vrchole znášky. Zachytenie konca znášky – úbytok strmosti a následne stagnácia až začiatok poklesu. ( pokiaľ nejde o nedostatok priestoru ). Vhodné je potvrdenie ešte na ďalšej váhe pod iným úľom. Pri oneskorenom vytočení vzniká strata medného výnosu, pretože včelstvo je v plnej sile a má veľkú vlastnú spotrebu.
 • Kontrola dodání zimních zásob.
  • V grafu je zaznamenán čas a hmotnost krmení, není třeba poznamenávat jinde.
  • Dávka potvrzuje, že včelstvo krmení přijalo a že je v dobrém stavu.
  • Zjištění mimořádného stavu. (Loupež zásob, mimořádná snáška (nebezpečí melicitozy)…)
 • Kontrola plynulého zimního úbytku.
  • Prevence havarijních situací, které mohou vzniknout v zimním období.
  • Zjištění mimořádného stavu. (Zvěř, ptáci, myši, vandalství, sníh…)
  • Včasné zjištění nedostatku zásob ke konci zimního období.

Měření aktuálních měřených veličin úlové váhy

 • Automaticky se zobrazí, když je zařízení po resetu nebo probuzené magnetem do × 30minutová pracovní činnosti.
 • Aktuální měření teploty. Zobrazí se pouze v případě, pokud je zapojen příslušný senzor.
 • Aktuální měření teploty 2. Zobrazí se pouze v případě, že je zapojen příslušný senzor.
 • Aktuální měření vlhkosti. Zobrazí se pouze v případě, pokud je zapojen příslušný senzor.
 • Aktuální měření hmotnosti.
 • Aktuální měření stavu baterie.
Odoo obrázok a textový blok

Alarmy

 • Datum a čas události, nebo alarmu.
 • Odesílatele události, nebo alarmu. Například Device, Battery, Weight, Akcelerometr ...
 • Označení události nebo alarmu. Například Over, Under, Active, Ready ...
 • Hodnotu a jednotku měřené veličiny. Např. 7.0kg, 25.3°C, 45%…
Odoo obrázok a textový blok

Telefonní čísla

    Odoo obrázok a textový blokNa pozícii jedna vložené telefónne číslo pre úplné ovládanie GSM monitora včelieho úľa aj s prijímaním všetkých informačných SMS správ, udalostí a alarmov. Tiež na toto telefónne číslo prezváňa zabezpečovací alarm v prípade narušenia detektora vibrácií, alebo magnetického kontaktu.
    Na pozícii dva vložené telefónne číslo pre nastavenie zariadenia a zisťovanie nastavení a informácii o meraných hodnotách. Tiež na toto telefónne číslo prezváňa zabezpečovací alarm v prípade narušenia detektora vibrácií, alebo magnetického kontaktu.
    Na pozíciách 3 až 5 vložené vložené telefónne číslo pre nastavenie zariadenia a zisťovanie nastavení a informácii o meraných hodnotách.
    Odoo obrázok a textový blok

    SMS info

    Odoo obrázok a textový blokPrvých sedem možností pre nastavenie času v ramci 24 hodín zobudí zariadenie a pošle informačnú SMS na predvolené telefónne číslo na pozícii jedna v zozname vložených telefónnych čísiel. Zariadenie ostane v činnosti 8 minút, potom prejde do režimu spánku, ak nie je práve zobudené od časovača pre pravidelné merania.
    Posledná ôsma možnosť je rovnaká ako prvých sedem, s rozdielom zotrvania zariadenia v činnosti na 30 minút.
    Možnosti posielania SMS informácii môžu byť jednotlivo deaktivované.
    Odoo obrázok a textový blok

    Senzory

    Odoo obrázok a textový blok
    Odoo text a obrázkový blok

    Nastavení

    • Zapnutí / vypnutí alarmů.
    • Zapnutie / vypnutie informačných SMS.
    • Zapnutie / vypnutie emailu. Email sa nastavuje automaticky podľa nastaveného emailu pri registrácii v aplikácii. Ďalšie 4 emaily sa nastavujú cez SMS.
    • Zapnutie a vypnutie akcelerometra.
    • Nastavenie citlivosti akcelerometra.
    • Nastavení časovače pro pravidelné měření.
    • Nastavení časovače pro pravidelné zapínání GSM modulu a posílání naměřených hodnot na WEB server a zpracovávání přijatých SMS a alarmů.
    • Zapnutie / vypnutie displeja. Ak je displej vypnutý indikuje stavy váhy LED dióda.
    • Zapnutie / vypnutie automatických aktualizácií firmware vo váhe. Počas aktualizácie sa na displeji zobrazuje text "_CA_".
    • Zapnutie / vypnutie bluetooth.
    • Rozsah pro alarmy pro teplotu, teplotu 2, vlhkost, hmotnost 1, hmotnost 2.
    • Maximální povolenou měřenou hmotnost.
    • Tara pro váhu.
    • Stav detektorov a sirény - relé.
     
    Výrobné údaje
     Odoo obrázok a textový blok