Ukradnutá včelia váha nemá žiadnu hodnotu, lebo je nepoužiteľná a nepredajná. Zabezpečenie voči vandalom a náhodným zlodejom je dostatočné.

ELEKTRICKÉ ZABEZPEČENIE

  • GSM elektronika vo včelej váhe sa dá spojazdniť iba použitím jedinečného kódu, ktorý musí byť zadaný formou SMS. Preto nemá žiadny zmysel kradnúť váhu sotisfikovaným spôsobom, lebo je nepoužiteľná a nepredajná a ani nie je vhodná do zberných surovín. V prípade odcudzenej včelej váhy po jej zapnutí s akoukoľvek platnou SIM kartou, bude poslaná SMS na pôvodné telefónne číslo nastavené v elektronike. Tým že je možné spätne zistiť odosielateľa tej SMS, je možné vystopovať odcudzenú váhu aj v prípade, že unikne informácia o jedinečnom kóde pre aktiváciu váhy. Ak zlodej nebude mať jedinečný kód, nemôže váhu používať. Následne ak by bol zapnutý WEB vo váhe, váha pošle svoje informácie na WEB server a aj tým sa dá zistiť páchateľ. Ak ponechá pôvodnú SIM vo váhe, prezradí sa polohou a nebude môcť váhu nijak použiť a ani WEB, lebo nemá oprávnenie nastavené vo váhe pre použitie cez SMS a ani konto odcudzenej váhy pre WEB prístup.
  • V prípade otrasu alebo náklonu včelej váhy, bude poslaná SMS a prezvonenie na telefónne číslo mobilného telefónu nastaveného vo váhe. Sila otrasu sa dá nastaviť. Poplach nastane aj vtedy, keď je váha v stave sleep - nemeria a je v móde nízkej spotreby. Zároveň je možné pripojiť v váhe sirénu a v prípade otrasu alebo náklonu začne siréna húkať pol minúty.
  • Samotná váha má zabezpečovací vstup - zónu. Môže byť použitý na detekciu nahvihnutia úľa alebo váhy alebo môže byť použitý na detekciu vstupu do objedku napríklad včelína alebo kočovného voza, prípadne skrytý ľubovoťný kontakt, napríklad zakopnutie o šnúrku v tráve na prístupovej ceste (poplach bude vyvolaný skôr ako sa páchateľ priblíži k váhe). Každé narušenie magnetických kontaktov je indikované popisom narušenej zóny. Na vstupy je možné zapojiť aj detektory pohybu alebo magnetické detektory a fotopascu. Magnetické kontakty alebo detektory je možné zapájať sériovo a tým pokryť aj veľký objekt alebo zabezpečiť proti spadnutiu alebo ukradnutiu aj všetky včelie úle na včelnici sériovým zapojením magnetických detektorov na všetkých úľoch. Poplach nastane aj vtedy, keď je váha v stave sleep - nemeria a je v móde nízkej spotreby. Zároveň je možné pripojiť v váhe sirénu alebo halogénové svetlo a v prípade narušenia niektorej zóny začne siréna húkať alebo svetlo svietiť pol minúty.

MECHANICKÉ ZABEZPEČENIE

  • Včelia váha sa dá priskrutkovať  o úľ.
  • Elektronika s batériou a senzormi nie je prístupná zvonku. Je skrytá pod včelím úľom.
  • Je možné objednať na objednávku váhu v troch rozmeroch. Váha sa tak stane úplne nenápadná a tvári sa ako súčasť úľa. Štandartné rozmery sú 495x495x45m a 495x450x45mm a 380x495x45mm.

INÉ ZABEZPEČENIE

  • Tým že je váha drevená, nie je vhodná do zberných surovín v prípade krádeže.
  • Bočný kryt robí váhu nenápadnou, váha nesvieti, nebliká a nevydáva žiadne zvuky v samostatnej prevádzke.