VILKO-02 - NEREZOVÁ VČELÁRSKA VÁHA S GSM ELEKTRONIKOU

Vážiaci rám (4) – nerezový rám s povrchovou úpravou je základnou nosnou časťou váhy. Rám je zložený z dvoch častí – dolný rám a horný rám. Do rámu je inštalovaný tenzometrický snímač (3). Rám spolu s tenzometrickým snímačom tvoria tkz. vážiacu plošinu. K telu vážiacej plošiny je uchytená elektronika (15) a akumulátor (11).

Tenzometrický snímač (3) – je inštalovaný do vážiaceho rámu. Zabezpečuje prevod sily  na elektronický signál

Elektronika (15) – spracováva a vyhodnocuje výstup z tenzometrického snímača a pripojených senzorov.

GSM modem – GSM modem je integrovaný priamo v elektronike (15). Vložením telefónnejSIM karty do držiaku SIM karty, je možné pripojiť zariadenie do telefonickej a dátovej siete vybraného operátora. GSM modem umožňuje komunikáciu so zariadením formou SMS správ, emailov a posielanie dát na Web server.

GSM anténa (6) (7)– V elektronike (15) je integrovaná interná GSM anténa. Externú anténu je možné pripojiť cez konektor (6). (V elektronike musí byť nainštalovaný prepojovací káblik s konektorom pre externú GSM anténu.)

Akumulátor (11)– olovený nabíjateľný akumulátor na napájanie elektroniky.

Akcelerometer – sleduje pohyb, pád, otras, nárazy váhy. Je integrovaný priamo v elektronike (15). Po aktivácii akcelerometra napr. pri pohybe váhy bude poslaná ALARM SMS správa, email, informácia na WEB a prezvonenie na telefón na číslo na pozícii 1 a 2.. 
Pri zámernej manipulácii so zariadením je potrebné deaktivovať Akcelerometer príkazom "ACCOFF".

Senzor snímania teploty a vlhkosti(8) – nie je v základnej výbave

Senzor snímania teploty (5) (9) –  2 x externý

Nabíjačka akumulátora – umožňuje dobíjanie čiastočne alebo úplne vybitého akumulátora

Magnetický spínač (14) – slúži na „zobudenie“ váhy pomocou magnetu z módu „Spánok“ (SLEEP mód)

Kryt (1) (2) (12) – Pre zabezpečenie VILKA 2 pred nepriaznivým počasím a ukradnutím.

ÚĽOVÁ VÁHA - GSM MONITOR VČELÍCH ÚĽOV

Vzdialený monitoring včelích úľov cez GSM sieť a zabezpečenie objektu včelína. Zobrazenie spracovaných hodnôt meraní, udalostí a alarmov cez SMS a WEB rozhranie. Napájanie je z batérie dobíjanej solárnym článkom.

Monitoruje hmotnosti včelích úľov, teplotu vo včelom úli, vonkajšiu teplotu a vlhkosť, stav batérie.

Zabezpečuje včelí úľ detekciou proti otrasom  a objekt včelína zabezpečením vstupu kontaktom a sirénou.

Monitorované sú jeden, alebo viac včelích úľov ako referenčná vzorka pre celý včelín.

VLASTNOSTI 

 • Včelárska úľová váha GSM sa po spustení automaticky pripojí ako webový klient na web server. Musí byť na SIM karte aktivovaný internet a na úľovej váhe GSM zapnuté povolenie používať web.
 • Cez WEB http://www.operchip.com/beehive/ po registrácii a prihlásení je možné úľovú váhu monitorovať a zobrazovať historické záznamy spracované vo forme grafov a tabuliek. Historické záznamy je možné exportovať.
 • Cez SMS je možné úľovú váhu konfigurovať, žiadať o aktuálny stav, alebo nastavené parametre, prijímať udalosti a alarmy.
 • Úľová váha meria hmotnosť včelích úľov, teplotu v úli, vonkajšiu teplotu a vlhkosť, stav batérie.
 • V prípade prekročenia nastavených hodnôt hmotnosti (dve nastavené hodnoty), teploty, vlhkosti, stavu batérie,  je poslaná udalosť cez SMS a WEB, ktorá informuje o čase, hodnote a meranej veličine.  Prekročenie hodnôt môže byť smerom hore aj dole s nastavenou hysteréziou.
 • Zabezpečuje včelí úľ detekciou proti otrasom  a objekt včelína zabezpečením vstupu kontaktami a sirénou.
 • V prípade narušenia zabezpečenia, je aktivovaná siréna na 30 sekúnd a poslaný alarm cez SMS a WEB rozhranie a zároveň prezvonenie na telefón.
 • Merané hodnoty a prekročenia nastavených hodnôt merá úľová váha v nastavených intervaloch a ukladá do lokálnej pamäti. Napr. každé dve hodiny. Mimo meraní je úľová váha v stave spánku a nepracuje.
 • V nastavenom intervale pre zobudenie GSM modemu posiela úľová váha namerané hodnoty na WEB server. Napr. raz za deň.
 • Je možné nastaviť aj 8 rôznych časov, ktoré sa budú opakovať po 24 hodinách, kedy bude úľová váha posielať cez SMS aktuálny stav.
 • V prípade prekročenia nastavenej hodnoty meranej veličiny, okamžite pri následnom, alebo aktuálnom meraní posiela vzniknutú udalosť cez SMS a WEB.
 • V prípade narušenia zabezpečenia, je okamžite posielaný alarm cez SMS, WEB a prezváňa telefón. Aj keď bola úľová váha v stave spánku.
 • Pre ovládanie je prístupných 5 telefónnych čísiel. Jedno telefónne číslo slúži na konfiguráciu, žiadosti, informačné SMS, udalosti a alarmy. 4 telefónne čísla na konfiguráciu a žiadosti. Na dva telefónne čísla je prezváňané v prípade alarmu.
 • Ak bude batéria vybitá pod 30% svojej kapacity, úľová váha pošle SMS správu o nízkom stave kapacity batérie.
 • Ak je batéria vybitá pod 10%, GSM modem bude dočasne vyradený z prevádzky, ale merania budú prebiehať aj naďalej a ukladať do lokálnej pamäti. Ak stúpne napätie batérie nad 40%, GSM modem obnoví svoju činnosť.  Merané dáta nebudú stratené.
 • Ak bude batéria vybitá na 0%, zariadenie prejde do stavu spánku a už sa nepreberie. Iba výmenou batérie. Takto je zabezpečená ochrana proti zničeniu batérie úplným vybitím.
 • Výmena akumulátora a vkladanie SIM karty do elektroniky je ľahko sprístupnené vysúvacím mechanizmom.
 • Odnímateľné predné drevené veko a odkrytie ochranného návleku cez suchý zips, pre prístup k batérii a elektronike, bez nutnosti skladania včelieho úľa.
 • Možnosť prichytenia nerezovej konštrukcie zo spodu o konštrukciu podstavca skrutkami, pre zabezpečenie proti ukradnutiu.
 • Možnosť priskrutkovania podložky na vážiacu plošinu zhora. Nie je potrebný kryt z preglejky v prípade jeho nepotreby.
 • V prípade slabého GSM signálu, je možné pripojiť externú GSM anténu.

PRAKTICKÉ PRÍNOSY

 • Stanovenie najvhodnejšieho termínu vytáčania.
 • Efektívnejšie využitie hlavných znášok (možnosť viacnásobného vytáčania v hlavnej znáške, alebo nárazového rozšírenia vnútroúľového priestoru včelstva pre uloženie ďalších medných zásob).
 • Využitie znášky pre získanie jednodruhových medov.
 • Aktuálna kontrola stavu a vývoja znášky na stanovišti (prírastky/úbytky glycidových zásob včelstva).
 • Aktuálne Informácie o stave a vývoji poveternostných podmienok na stanovišti.
 • Aktuálna kontrola a ochrana objektu resp. včelnice pred odcudzením, vandalizmom alebo poškodením zverou.
 • Aktuálny monitoring kočovného stanovišťa,  objektívnejšie určovanie výhodnosti stanovišťa, objektívnejšie informácie pri rozhodovaní o zotrvaní alebo o potrebe presunitia včelstiev na výhodnejšie stanovišťe.
 • Signalizácia rojenia (vyrabovania) váženého včelstva.
 • Kontrola uložených glycidových zásob pri zazimovaní včelstiev.
 • Obmedzenie vyrušovania zimujúcich včelstiev.
 • Úspora dopravných nákladov.
 • Zvýšenie efektivity práce a využitia času včelára počas sezóny.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájecie napätie: 5V DC
Záložný akumulátor s integrovanou nabíjačkou: 3,6V LiIon /5,5Ah
Kapacita batérie: 12 mesiace záleží od mnozstva nastanenia meraní a aktivácie GSM modulu.
Maximálna váživosť: 200kg
Presnosť váženia: 20g
SIM karta: klasická
Komunikačné rozhranie: GSM; GPRS (HTTP); RS232
Protokol: Operchip
Integrovaný GSM modul M66
Integrovaná GSM anténa Dvojpásmová
Hodiny reálneho času RTC
Operačný systém Operchip NOW-OS v1.0
Pamäť programu 640kB, programovateľná cez web
Počet podporovaných Tel. čisiel 5
WEB rozhranie http://www.operchip.com/beehive/
Vstupy:

2x digitálne, reaguje na pripojenie / odpojenie GND potenciálu.

2x analógový termistor, 12bit rozlíšenie

analógový mostíkový, 24bit rozlíšenie

Výstupy:

1x relé. 30VDC 1A /125VAC 0,3A; max. 250VAC, 220DC, 2A; 62,5VA / 30W 

Senzory: 2x termistor 10k; teplota, vlhkosť SHT15; tenzometer
Pracovná teplota: -20 … +55 °C
Skladovacia teplota: -30 … +70 °C
Elektrická pevnost: EN 60669-2-1
Pracovná poloha: vodorovná
Krytie: IP 65
   
   
Rozmery: (d  x š x v) 500 x 450 x 75 mm
Hmotnosť:  

DOKUMENTÁCIA

GSM včelia váha VILKO-02

KRYT Z PREGLEJKY NA GSM MONITOR VČELÍCH ÚĽOV

Kryt slúži na zakrytie kovovej konštrukcie vážiaceho rámu úľovej váhy GSM a je zhotovený z fínskej preglejky odolávajúci vplyvom počasia s odnímateľným predným čelom umožňujúcim prístup k elektronike a akumulátoru, bez nutnosti skladania úľa z úľovej váhy. Kryt vytvára súvislú vážiacu plochu a podstatne zvyšuje odolnosť úľovej váhy voči vonkajším poveternostným podmienkam, ako aj maskuje kovovú konštrukciu. Preto je doporučený pre každú úľovú váhu umiestnenú v exteriéri. Monitorované sú jeden, alebo viac včelích úľov ako referenčná vzorka pre celý včelín.

OCHRANNÝ NÁVLEK NA KRYT Z PREGLEJKY

Ochranný návlek sa umiestňuje na kryt z preglejky. Je zhotovený z pogumovanej textílie s otvárateľnou prednou stranou umožňujúcou prístup k elektronike a napájaciemu akumulátoru bez nutnosti skladania úľa z úľovej váhy. Návlek podstatne zvyšuje odolnosť váhy voči vonkajším poveternostným podmienkam. Doporučujeme pre každú váhu, ktorá je umiestnená v exteriéri. y odolávajúci vplyvom počasia s odnímateľným predným čelom umožňujúcim prístup k elektronike a akumulátoru, bez nutnosti skladania úľa z úľovej váhy. Kryt vytvára súvislú vážiacu plochu a podstatne zvyšuje odolnosť úľovej váhy voči vonkajším poveternostným podmienkam, ako aj maskuje kovovú konštrukciu. Preto je doporučený pre každú úľovú váhu umiestnenú v exteriéri. Monitorované sú jeden, alebo viac včelích úľov ako referenčná vzorka pre celý včelín.