Návod ako zapojiť včeliu váhu.

Montáž bez zabezpečovačky.

  1. Priložte magnet k značke M asi na 2 sekundy na elektronike zo zadnej strany váhy. Blikne červená LED dióda a teraz bude včelia váha aktívna 30 minút. Po tomto čase sa samočinne uspí.
  2. Môžete včeliu váhu položiť pod včelí úľ, prípadne aj umiestniť senzor teploty do včelieho úľa. 
  3. Nastavíte si aspoň jedno telefónne číslo z ktorého chcete váhu ovládať. Napríklad Váš vlastný mobil. A to tak, že pošlete SMS na telefónne číslo SIM karty vo váhe. SMS je v tvate: "TEL=1,1AAF". Číslo 1AAF nahraďte číslom, ktoré nájdete v návode na používanie na úplne zadnej strane ako VÝROBNÝ KÓD. Po poslaní SMS Vám príde odpoveď - SMS s potvrdením nastaveného čísla.
  4. Teraz už môžete váhu používať. Napríklad môžete kedykoľvek poslať na váhu SMS s dotazom o informácie. SMS je v tvare "INFO". Príde Vám naspäť SMS o hmotnosti, teplotách, vlhkosti a stave akumulátora. Alebo môžete pozrieť do návodu a nastaviť si čo chcete.

 Nastavenia ktoré sú vo váhe uložené z výroby. 

  1. Každý večer o 19:00 Vám príde SMS o stave včelieho úľa alebo úľov. Tým budete vedieť aký je prírastok hmotnosti za jeden deň.
  2. Merania budú prebiehať každé 4 hodiny a budú sa ukladať do pamäti vo váhe. O 19:00 budú údaje prenesené na WEB server.
  3. Detektor pohybu a náklonu  je vypnutý. 
  4. Nie sú nastavené žiadne hranice na automatické sledovanie meraných veličín. 

Čo si môžete zapnúť.

  1. Na to aby ste mohli pozerať históriu a grafy na mobile, počítači alebo tablete, musíte sa registrovať na internete na serveri pre včelie váhy. Musíte zapnúť WEB vo váhe SMS príkazom "WON". Registrácia na serveri http://www.operchip.com/beehive Po potvrdení registrácie poslaním potvrdzovacieho emailu stačí spárovať váhu zadaním párovacieho kódu, ktorý je uvedený na zadnej strane návodu na používanie ako PÁROVACÍ KÓD.
  2. Môžete si zapnúť detekciu otrasov a náklonu. V prípade otrasov alebo krádeže váhy, Vám váha prezvoní na telefón a pošle SMS o aktivácii detektora otrasov. Stačí poslať SMS na váhu v tvare "ACCON".