Samostatná elektronika s displejom bez akumulátora je určená pre externé pripojenie troch úľových váh FILIP-01 s tenzometrami a tepelným snímačom pre meranie teploty vo včelom úli a vzdialený monitoring včelích úľov cez GSM sieť a zabezpečenie objektu včelína. Zobrazenie spracovaných hodnôt meraní, udalostí a alarmov je cez SMS, email a WEB rozhranie. Napájanie je zabezpečené z externej batérie dobíjanej solárnym článkom.

Meria hmotnosti včelích úľov, teplotu v úli, vonkajšiu teplotu a vlhkosť, stav batérie. Namerané údaje zobrazuje na podsvietenom displeji - Hmotnosť 1, hmotnosť 2, hmotnosť 3, teplota vo včelom úli, vonkajšia teplota, vonkajšia vlhkosť, stav batérie. LCD displej sa zapína tlačidlom pod displejom a je aktívny 3 minúty.

Zabezpečuje včelí úľ detekciou proti otrasom  a objekt včelína zabezpečením vstupu kontaktom a sirénou.

Monitorované sú jeden až tri včelie úle ako referenčná vzorka pre celý včelín.

 

VLASTNOSTI ZARIADENIA

 • Elektronika GSM pre úľové váhy sa po spustení automaticky pripojí ako webový klient na web server. Musí byť na SIM karte aktivovaný internet a na elektronike GSM pre úľové váhy FILIP-01 zapnuté povolenie používať web.
 • Cez WEB http://www.operchip.com/beehive/ po registrácii a prihlásení je možné úľovú váhu a zobrazovať historické záznamy spracované vo forme grafov a tabuliek. Historické záznamy je možné exportovať.
 • Cez SMS je možné úľovú váhu konfigurovať, žiadať o aktuálny stav, alebo nastavené parametre, prijímať udalosti a alarmy.
 • Úľová váha meria hmotnosti včelích úľov, teplotu v úli, vonkajšiu teplotu a vlhkosť, stav batérie.
 • V prípade prekročenia nastavených hodnôt hmotnosti (dve nastavené hodnoty), teploty, vlhkosti, stavu batérie,  je poslaná udalosť cez SMS a WEB, ktorá informuje o čase, hodnote a meranej veličine.  Prekročenie hodnôt môže byť smerom hore aj dole s nastavenou hysteréziou.
 • Úľová váha zabezpečuje včelí úľ detekciou proti otrasom  a objekt včelína zabezpečením vstupu kontaktami a sirénou.
 • V prípade narušenia zabezpečenia, je aktivovaná siréna na 30 sekúnd a poslaný alarm cez SMS a WEB rozhranie a zároveň prezvoní na telefón.
 • Merané hodnoty a prekročenia nastavených hodnôt merá v nastavených intervaloch a ukladá do lokálnej pamäti. Napr. každé dve hodiny. Mimo meraní je zariadenie v stave spánku a nepracuje.
 • V nastavenom intervale pre zobudenie GSM modemu posiela namerané hodnoty na WEB server. Napr. raz za deň.
 • Je možné nastaviť aj 8 rôznych časov, ktoré sa budú opakovať po 24 hodinách, kedy bude zariadenie posielať cez SMS aktuálny stav.
 • V prípade prekročenia nastavenej hodnoty meranej veličiny, okamžite pri následnom, alebo aktuálnom meraní posiela vzniknutú udalosť cez SMS a WEB.
 • V prípade narušenia zabezpečenia, je okamžite posielaný alarm cez SMS, WEB a prezváňa telefón. Aj keď bolo zariadenie v stave spánku.
 • Pre ovládanie je prístupných 5 telefónnych čísiel. Jedno telefónne číslo slúži na konfiguráciu, žiadosti, informačné SMS, udalosti a alarmy. 4 telefónne čísla na konfiguráciu a žiadosti. Na dva telefónne čísla je prezváňané v prípade alarmu.
 • Ak bude batéria vybitá pod 30% svojej kapacity, zariadenie pošle SMS správu o nízkom stave kapacity batérie.
 • Ak je batéria vybitá pod 10%, GSM modem bude dočasne vyradený z prevádzky, ale merania budú prebiehať aj naďalej a ukladať do lokálnej pamäti. Ak stúpne napätie batérie nad 40%, GSM modem obnoví svoju činnosť.  Merané dáta nebudú stratené.
 • Ak bude batéria vybitá na 0%, zariadenie prejde do stavu spánku a už sa nepreberie. Iba výmenou batérie. Takto je zabezpečená ochrana proti zničeniu batérie úplným vybitím.

PRAKTICKÉ PRÍNOSY

 • Stanovenie najvhodnejšieho termínu vytáčania.
 • Efektívnejšie využitie hlavných znášok (možnosť viacnásobného vytáčania v hlavnej znáške, alebo nárazového rozšírenia vnútroúľového priestoru včelstva pre uloženie ďalších medných zásob).
 • Využitie znášky pre získanie jednodruhových medov.
 • Aktuálna kontrola stavu a vývoja znášky na stanovišti (prírastky/úbytky glycidových zásob včelstva).
 • Aktuálne Informácie o stave a vývoji poveternostných podmienok na stanovišti.
 • Aktuálna kontrola a ochrana objektu resp. včelnice pred odcudzením, vandalizmom alebo poškodením zverou.
 • Aktuálny monitoring kočovného stanovišťa,  objektívnejšie určovanie výhodnosti stanovišťa, objektívnejšie informácie pri rozhodovaní o zotrvaní alebo o potrebe presunutia včelstiev na výhodnejšie stanovište.
 • Signalizácia rojenia (vyrabovania) váženého včelstva.
 • Kontrola uložených glycidových zásob pri zazimovaní včelstiev.
 • Obmedzenie vyrušovania zimujúcich včelstiev.
 • Úspora dopravných nákladov.
 • Zvýšenie efektivity práce a využitia času včelára počas sezóny.

Technické parametre:

Napájecie napätie: 10 - 24V DC
Záložný akumulátor s integrovanou nabíjačkou: 6V Pb/7Ah
Kapacita batérie: 5 mesiace záleží od množstva nastavenia meraní a aktivácie GSM modulu.
SIM karta: klasická
Komunikačné rozhranie: GSM; GPRS (HTTP); RS232
Protokol: Operchip
Integrovaný GSM modul M95
Integrovaná GSM anténa Dvojpásmová
Hodiny reálneho času RTC
Operačný systém Operchip NOW-OS v1.0
Pamäť programu 640kB, programovateľná cez web
Počet podporovaných Tel. čisiel 5
WEB rozhranie http://www.operchip.com/beehive/
Vstupy:

3x konektor pre vážiacu plošinu FILIP-01

konektor pre pripojenie solárneho článku alebo nabíjačky

konektor pre pripojenie vonkajšieho senzora teploty a vlhkosti

pripojenie cez priechodku siréna, magnetický kontakt alebo pohybový senzor.

Výstupy:

1x relé pre pripojenie sirény alebo svetla cez priechodku. 30VDC 1A /125VAC 0,3A; max. 250VAC, 220DC, 2A; 62,5VA / 30W 

Pracovná teplota: -20 … +55 °C
Skladovacia teplota: -30 … +70 °C
Elektrická pevnosť: EN 60669-2-1
Pracovná poloha: Ľubovoľná
Krytie: IP 65
Prierez pripojovaných vodičov: max. 0,5mm2 lanko + dutinka, odizolovaná část 7,6mm
Rozmery: (d  x š x v) 160 x 90 x 60 mm
Hmotnosť: