Monitorovanie dvoch referenčných včelích úľov pomocou SMS správ a prezváňaniu na mobilný telefón, monitorovanie cez WEB rozhranie a posielanie informácií na email. Zároveň zabezpečenie prístupu k elektronike, narušenia elektroniky pohybom a zabezpečenie vstupu do objektu s možnosťou použitia sirény. Narušenie zabezpečenia je signalizované automaticky cez posielanie SMS správy a prezvonením na mobilný telefón a tiež informovaním o alarme na WEB rozhraní a emailom.