Zúčastnili sme sa na celoslovenskej včelárskej výstave v Banskej Bystrici 9. septembra 2017 na Strednej odbornej škole, Pod Bánošom 80.

Predstavili sme váhu FILIP-02 a FILIP-03-D s externou vážiacou plošinou a prakticky predviedli funkčnosť magnetických detektorov pre zabezpečenie včelína a včelích úľov a sirény. 

Tiež boli k dispozícii nahliadnutia na WEB server a online meranie hmotnosti, teploty a stavu batérie.

10.9.2017