Pracujeme na detekcii rojenia včiel. Frekvenčnou analýzou sa detekuje zvuk včiel a ich hlasitosť a na základe výkyvov môže byť detekované správanie, ktoré je dôsledkom rojenia včiel. Na WEB rozhraní bude zobrazený 3D graf bzukotu včiel. Formou SMS príde správa o rojení včiel.

10.9.2016