Drevená lokálna váha s diplejom
99,-EUR
Prevádzka ZADARMO
 • Vážiaca plošina s LED displejom - zobrazenie hmotnosti a stavu batérie
 • Kábel na nabíjanie akumulátora
 • Rozmery 450x500x45mm alebo 500x500x45mm alebo 380x500x45mm
Drevená diaľková GSM základná
175,-EUR
Mesačne 2,40 EUR za dáta cez internet a 6 centov za jednu SMS
 • Vážiaca plošina
 • Senzor vonkajšej teploty
 • LED dióda pre zobrazovanie stavov váhy
 • GSM modem - prenos dát cez internet WEB server, emaily a SMS
 • Zabezpečovací systém, relé pre sirénu
 • Kábel na nabíjanie akumulátora
 • Rozmery 450x500x45mm alebo 500x500x45mm alebo 380x500x45mm
Drevená diaľková GSM
190,-EUR
Mesačne 2,40 EUR za dáta cez internet a 6 centov za jednu SMS
 • Vážiaca plošina
 • Senzor vonkajšej teploty a vlhkosti
 • Senzor teploty v plodisku
 • LED displej - zobrazenie hmotnosti a stavu batérie
 • GSM modem - prenos dát cez internet WEB server, emaily a SMS
 • Zabezpečovací systém, relé pre sirénu
 • Kábel na nabíjanie akumulátora
 • Rozmery 450x500x45mm alebo 500x500x45mm alebo 380x500x45mm
Drevená GSM s prídavnou váhou
260,-EUR
Mesačne 2,40 EUR za dáta cez internet a 6 centov za jednu SMS
 • Vážiaca plošina + prídavá vážiaca plošina prepojená 5m káblom
 • Senzor vonkajšej teploty a vlhkosti
 • Senzor teploty v plodisku
 • LED displej - zobrazenie hmotnosti a stavu batérie
 • GSM modem - prenos dát cez internet WEB server, emaily a SMS
 • Zabezpečovací systém, relé pre sirénu
 • Magnetický kontakt
 • Kábel na nabíjanie akumulátora
 • Rozmery 450x500x45mm alebo 500x500x45mm alebo 380x500x45mm