Monitorowanie dwóch referencyjnych pszczelich uli za pomocą wiadomości SMS oraz sygnału puszczanego na telefon komórkowy, monitorowanie za pośrednictwem internetu i wysyłanie informacji na e-mail. Jednoczesna ochrona dostępu do układu elektronicznego, naruszenia układu poprzez poruszenie oraz ochrona przed niepożądanym wejściem do obiektu z możliwością zastosowania syreny. Naruszenie zabezpieczeń jest sygnalizowane automatycznie, poprzez wysłanie wiadomości SMS oraz sygnał na telefon komórkowy oraz przekazaniem informacji o alarmie na konto internetowe oraz na adres e-mail.