Dla wagi FILIP-05

Waga FILIP-05 dokonuje:

·         Pomiarów wagi pszczelego ula.

·         Pomiaru temperatury i wilgotności otoczenia.

·         Pomiaru temperatury wewnątrz ula.

·         Posiada możliwość podłączenia jednej platformy ważącej.

·         Posiada wykrywacz wstrząsów i pochyłu.

·         Zabezpieczenia – złącza do podłączenia czujników magnetycznych i czujników ruchu.

·         Sterowanie i monitorowanie przez SMS.

·         Monitorowanie przez internet - telefon, komputer, tablet.

W celu właściwego funkcjonowania wymaga karty SIM oraz dostępu do komórkowej sieci GSM. Występuje w rozmiarach: 380x495x45mm, 450x495x45mm lub 495x495x45mm. Instrukcja podłączenia wagi pasiecznej dla wersji bez karty SIM - użyj własnej karty SIM.

Montaż bez zabezpieczenia.

1.    Po zakupie wagi pasiecznej FILIP-05 oraz wyjęciu jej z pudełka należy odkręcić pokrywę układu elektronicznego. 

2.    Następnie włóż swoją kartę SIM do uchwytu w układzie. Karta SIM musi mieć ustawiony PIN na 0000, bądź może być bez PIN-u.

3.    Przykręć pokrywę.

4.    Przyłóż na 2 sekundy magnes do znaczka M, znajdującego się na tylnej stronie wagi. Błyśnie czerwona dioda LED, od tej chwili waga pasieczna będzie aktywna przez 30 minut. Po upływie 30 minut samoistnie wprowadzi się w stan uśpienia.

5.    Wagę pasieczną można umieścić pod ulem, ewentualnie czujnik temperatury można umieścić w ulu. 

6.    Ustaw przynajmniej jeden numer telefonu, z którego będziesz chciał sterować wagą. Na przykład swój własny numer telefonu. Wyślij SMS na numer telefonu karty SIM w wadze, której używasz. SMS w formacie: "TEL=1,1AAF". Numer 1AAF zastąp numerem, który znajdziesz w instrukcji użytkowania na ostatniej stronie pod hasłem KOD FABRYCZNY. Po wysłaniu SMS otrzymasz wiadomość zwrotną - SMS z potwierdzeniem ustawienia numeru.

7.    Teraz możesz już korzystać z wagi. Na przykład w dowolnym momencie możesz na wagę wysłać SMS z żądaniem informacji. SMS o treści „INFO”. Otrzymasz zwrotną wiadomość SMS z informacjami o wadze, temperaturach, wilgotności i stanie akumulatora. Możesz też na podstawie instrukcji nastawić inne funkcje.

 Fabryczne ustawienia wagi. 

1.    Codziennie o godzinie 19:00 otrzymasz SMS o stanie ula lub uli. Dzięki temu będziesz wiedział, jaki jest przyrost wagi ula dziennie.

2.    Internet jest wyłączony. Pomiary będą dokonywane co 4 godziny i będą zapisywane w pamięci wagi.

3.    Wykrywacz ruchu i pochyłu jest wyłączony. 

4.    Nie zostały ustawione żadne wartości graniczne w celu monitorowania mierzonych wielkości. 

Co możesz włączyć.

1.    Możesz włączyć internet. Zmierzone wartości będą automatycznie wysyłane na serwer internetowy, a dostępne będą z każdego miejsca z telefonu komórkowego, komputera bądź tabletu. Wystarczy wysłać SMS na wagę o treści „WEBON”.

2.    W celu przejrzenia historii i wykresów w telefonie, na komputerze lub tablecie, musisz się zarejestrować na internecie na serwerze dla wag pasiecznych. http://www.operchip.com/beehive Po potwierdzeniu rejestracji poprzez wysłanie maila potwierdzającego, wystarczy sparować wagę za pośrednictwem wprowadzenia kodu parowania, który podany jest na ostatniej stronie instrukcji użytkowania jako KOD PAROWANIA

3.    Możesz włączyć wykrywacz wstrząsów i pochyłu. W przypadku wstrząsów lub kradzieży wagi, waga wyśle na Twój telefon sygnał i wyśle oraz SMS, informujący o aktywowaniu wykrywacza wstrząsów. Wystarczy wysłać SMS na wagę o treści „ACCON”.