Monitorowanie referencyjnego ula pszczelego za pomocą wiadomości SMS i sygnałów na telefon komórkowy. Jednoczesna ochrona dostępu do układu elektronicznego, naruszenia układu poprzez poruszenie oraz ochrona przed niepożądanym wejściem do obiektu z możliwością zastosowania syreny. Naruszenie zabezpieczeń jest sygnalizowane automatycznie, poprzez wysłanie wiadomości SMS oraz sygnał na telefon komórkowy.