Za pomocą tych poleceń SMS można ustawić i monitorować wagi VILKO-02 i FILIP-05. Polecenia są wprowadzane poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego wagi - na kartę SIM włożoną do ula. Aby uprościć pisanie SMS, waga nie rozpoznaje małych i wielkich liter w poleceniach SMS, polecenie SET może przyjmować następujące formy: SET, Set,  SeT,  set, ... Podczas wpisywania numerów telefonów w tekście SMS, zawsze należy wprowadzić ustawienie domyślne dla odpowiedniego numeru telefonu. Wybór domyślny kraju jest wyświetlony na następującym formacie: +XXX Wartości Temperatury T oraz wilgotności H w odpowiedzi SMS są wyświetlone jedynie przy podłączeniu czujników do pomiaru podanych wielkości. SMS-y wysyłane w Twojego telefonu na FILIP lub VILKO. 

SMS-y odebrane z FILIP lub VILKO na Twój telefon. Przykłady.

SMS-y wysyłane z twojego telefonu do FILIP lub VILKO.

Opis

Otrzymano SMS z FILIP lub VILKO na twoim telefonie. Przykłady.

  Podłączanie urządzenia do akumulatora, pobudzenie za pomocą magnesu. VILKO: Date 14.01.2014  Time 13:46:43 Battery=90,2% Signal strenght=65.0% Active: 30 min
TEL=1,1AA3 Ustawianie numeru telefonu na pozycji 1 za pośrednictwem kodu fabrycznego. Modem: Phone number is set

TEL=1,+491635123456

TEL=5,+4219089876543

Ustawienie pozycji (1-5) oraz nr tel., +48 - ustawienie domyślne kraju. Modem: Phone number is set
TEL=2,0 Usunięcie ustawionego nr. tel. 2 z pamięci wagi Modem: Phone number is set
TEL Zestawienie pozycji ustawionym numerów tel. (wyświetli jedynie pozycje z ustawionymi numerami telefonów). Modem: TELEPHONE NUMBERS: 1,+XXXxxx402174*2,+XXXxxx247574 *3,+XXX000000000
V Zestawienie danych fabrycznych. VILKO: Version:Beehive:1*UM-G-B*v1*UMB-00400001AB5*UMB-004.00.00001AB5*Boot-WEB*v4.5*Image-Beehive*v3.17.305*2014.5.12*www.operchip.com*NOW-OS-v1.00*1*

SQ

Raport jakości sygnału sieci GSM.

FILIP: Signal quality: 65.0%

  Ostrzeżenie o słabym sygnale sieci GSM. VILKO: Signal strenght 30.0%
TIME=DDMMRR,HHMMSS

Ustawienie Data, Czas:

DD=dzień, MM=miesiąc,RR=rok
HH=godziny, MM=minuty, SS=sekundy

VILKO: Time is set

TZ=+3

TZ=0

TZ=-1

Ustawienie strefy czasowej GMT+3 godziny, GMT lub GMT-1 godzina. Pokaże się jedynie przy załączonej synchronizacji czasu przez internet. Polecenie “NTPE”.

 

FILIP: Time zone is set

TZ

Wyświetlanie ustawionej strefy czasowej.

FILIP: Time zone: GMT+3

NTPE

Włączanie synchronizacji czasu przez Internet za pomocą NTP.

FILIP: NTP enable

NTPD

Wyłączanie synchronizacji czasu przez Internet za pomocą NTP.

FILIP: NTP disable

NTP=3.sk.pool.ntp.org

Ustawienie serwera NTP.

FILIP: NTP server is set

NTP

Lista ustawień NTP do synchronizacji czasu przez Internet

FILIP: NTP server: Disable, 3.sk.pool.ntp.org

APN=1,internet,meno,heslo

APN=1,internet,meno

APN=1,internet

Nastawienie połączenia internetowego na pozycję 1. Są 4 pozycje. VILKO: APN is set
WON Włączenie Internetu (wysyłanie danych) VILKO: WEB active
WOFF Wyłączenie Internetu (wysyłanie danych) VILKO: WEB off
EON Włączenie wiadomości e-mail. VILKO: Email active
EOFF Wyłączenie wiadomości e-mail. VILKO: Email off
EMAIL=1,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ustawienie adresu e-mail na pozycję 1. Jest 5 pozycji. VILKO: Email is set
EMAIL=1,0 Usunięcie ustawionego adresu e-mail 1 z pamięci wagi VILKO: Email is set
EMAIL Lista ustawionym adresów e-mail. VILKO: Email: 1,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
AON Włączenie opcji wysyłania wiadomości ALARM VILKO: ALARM active
AOFF Wyłączenie opcji wysyłania wiadomości ALARM VILKO: ALARM off
ACCON Włączenie akcelerometru. Włączone muszą być również alarmy. Accelerometer: Enable
ACCOFF Wyłączenie akcelerometru. Accelerometer: Disable
ACC=2,250,100,0 Ustawienie parametrów akcelerometru. Wrażliwość: 2g: Poziom aktywacji: 250mg; ODR: 100Hz; Duration: 0ms Accelerometer: Parameters is set
ACC

Wykaz ustawionych parametrów akcelerometru. Wrażliwość: 2g, 4g, 8g, 16g.Poziom aktywacji: w miligramach. ODR: szybkość mierzenia

Accelerometer: Enable, Sensitivity 16g, Threshold 5000 mg, ODR 100Hz, Duration 0 ms, Read ok
  Alarm z akcelerometru. Aktywacja podczas ruchu urządzenia. Accelerometer: Active
CR=1,*100#* Ustawienie numeru telefonu dla automatycznego określania wysokości kredytu na pozycję od 1 do 4. Pozycja 1 jest ogólna.

Modem: Tel credit is set

CR Stan kredytu

TEXT – Podľa operátora

Modem: Credit: unknown

  Zdarzenie o niedostatecznym kredycie. Modem: Credit is 2,00 EUR
INFO Aktualny stan urządzenia: W-waga, T- temperatura zewnętrzna, T2 – temperatura zewnętrzna, H-wilgotność, 
Battery - stan naładowania akumulatora 

VILKO: W=40,1kg*T=22,3C* T2=22,4C *H=56.0 %*Battery=91,3 %

SMSON Włączenie opcji wysyłania SMS Info          VILKO: SMS active
SMSOFF Wyłączenie opcji wysyłania SMS Info VILKO: SMS off
SMS=1,0700 Ustawienie pozycji (1-8) oraz czasu wysłania SMS info VILKO: SMS is set
DSMS=1 Usunięcie poszczególnych 
(1-8) SMS Info
VILKO: SMS deleted
SMS Przegląd ustawionych czasów SMS Info - SMS Info aktywne VILKO: SMS:1,07:00:00* 2,13:00:00* 3,19:00:00*
  SMS według ustawionego czasu jako SMS informacyjny VILKO: W=40,1kg*T=22,3C* T2=22,4C *H=56.0 %*Battery=91,3 %
TIMER=60,2 TIMER ustawienie – co 60 min zapisze pomiar, co 60x2= 120 min aktywuje modem          

VILKO: Timer is set

SET Wykaz ustawień, czas, włączenie, lub wyłączenie alarmów, informacyjnych SMS-ów, internetu, e-maila. Ustawienia czasu dla pomiaru oraz modułu GSM, wielkości graniczne dla czujników i parametry wagi1. VILKO: Date 08.01.2014 09:12:00 *AlOff*SMSOn*WEBOn*Tim=15,x2* *TR=50,55* T2R=25,26*HR=60,65* WR=10,11* WR2=60,64*  Wmax=200.0 kg* Wtare=0.0 kg
SET2 Wykaz ustawień, czas, waga1, waga2. VILKO: Date 08.01.2014 09:12:00 * W2R=10,11* W2R2=60,64*  W2max=200.0 kg* W2tare=0.0 kg* W3R=10,11* W3R2=60,64*  W3max=200.0 kg* W3tare=0.0 kg

WA=2

Aktywacja ilości podłączonych platform ważących. 1 do 2.

Weight: Active

WR=10,11 Zakres nr 1 dla Wagi – (kg) Weight W: Range is set
  ALARM SMS – Waga (kg) Weight W:  ALARM 64,5 kg
WR2=60,64 Zakres nr 2 dla Wagi – (kg) Weight W: Range is set
  ALARM SMS – Waga (kg) Weight W:  ALARM 64,5 kg
WT Wprowadzenie TARY. Wyzeruj wagę, nawet jeśli znajduje się na niej ładunek. Weight W: TARE is set
WCT Usunięcie TARY. Przywrócić do stanu sprzed kalibracji fabrycznej. Weight W: TARE is canceled
W2R=10,11 Zakres nr 1 dla Wagi – (kg) Weight W2: Range is set
  ALARM SMS – Waga (kg) Weight W2:  ALARM 64,5 kg
W2R2=60,64 Zakres nr 2 dla Wagi – (kg) Weight W2: Range is set
  ALARM SMS – Waga (kg) Weight W2:  ALARM 64,5 kg
W2T Wprowadzenie TARY. Wyzeruj wagę, nawet jeśli znajduje się na niej ładunek. Weight W2: TARE is set
W2CT Usunięcie TARY. Przywrócić do stanu sprzed kalibracji fabrycznej. Weight W2: TARE is canceled
TR=5,6 Zakres dla Temperatura T – (oC) Temperature T: Range is set
  ALARM SMS – Temperatura T – (oC) Temperature T: ALARM 24,1 C
T2R=23,24 Zakres dla Temperatura T2 – (oC) Temperature T2: Range is set
  ALARM SMS – Temperatura T2 – (oC) Temperature T2: ALARM 24,2 C
HR=60,65 Zakres dla Wilgotność H – (%) Humidity H: Range is set
  ALARM SMS – Wilgotność H – (%) Humidity H: ALARM 66,1%
BR=30,100 Ustawienie czasu dla akumulatora. 30% i 100% naładowania. Battery: Range is set
  Ostrzeżenie o niskim napięciu akumulatora zasilającego. Battery: 29,9 % Battery is low
  Ostrzeżenie o stanie naładowania akumulatora. Battery: 70,0 %
  Czujnik ALARM aktywny. Detector 2: Active
  Czujnik ALARM nieaktywny. Detector 2: End
SON Włączenie syreny. Syrena włączy się automatycznie przy aktywacji czujnika alarmu. Siren: Active
SOFF Wyłączenie syreny. Syrena wyłączy się automatycznie 30 sekund po aktywacji czujnika alarmu. Siren: Off
SAVE

Zapisanie ustawień użytkownika. Numery telefonów, URL,  Adresy e-mail, Ustawienia e-mail, Ustawienia dla internetu, Nazwy nadawców, Nazwy błędów, Nazwy poleceń, odpowiedzi i zdarzeń.

VILKO: Save OK
LOAD Wczytanie ustawień użytkownika. VILKO: Load OK
CT=INFO,STATE Zmiana tekstu polecenia. Pierwszy parametr stare polecenie, drugi parametr nowe polecenie. Modem: Command name is set
GCT=10 Wykaz tekstów poleceń od pozycji w parametrze. 5 poleceń. Modem: Commands: 10,CR;11,GCT=;12,CT=;13,DT=;14,AT=;
DT=Siren,Buzzer Zmiana tekstu nadawcy. Pierwszy parametr stary tekst, drugi parametr nowy tekst. Modem: The name is set
AT=Battery is low, Acumulator is low Zmiana tekstu odpowiedzi na zdarzenia i alarmy. Pierwszy parametr stary tekst, drugi parametr nowy tekst. Modem: Alarm name is set
  Polecenie SMS nie istnieje. VILKO: Command does not exist
  Błędny format polecenia SMS. VILKO: Error command format
Polecenia systemowe !!!    
 US

Przeprogramowanie wagi z zachowaniem wszystkich ustawień. Zobacz aktualną dostępną wersję nahttp://www.operchip.com/beehive/

Wersję urządzenia uzyskasz za pomocą polecenia "V".

Internet musi być aktywny. Polecenie “WON”.

VILKO: Update Begin
UNS

Przeprogramowanie wagi z ponownym zapisaniem ustawień z wartościami fabrycznymi. Zobacz aktualną dostępną wersję nahttp://www.operchip.com/beehive/

Wersję urządzenia uzyskasz za pomocą polecenia "V".

Internet musi być aktywny. Polecenie “WON”.

VILKO: Update Begin
WZC

Kalibracja wagi na zero. Na wadze nie może znajdować się żaden ładunek.

Weight W: Zero calibration ok
W2ZC

Kalibracja wagi 2 na zero. Na wadze nie może znajdować się żaden ładunek.

Weight W2: Zero calibration ok
WVC=80000

Kalibracja wagi na wartość 80kg. Na wadze musi zostać położony ładunek o wadze 80kg. Bądź inne zgodnie z poleceniem.

Weight W: Weight calibration ok
W2VC=100000 Kalibracja wagi 2 na wartość 100kg. Na wadze musi zostać położony ładunek o wadze 100kg. Bądź inne zgodnie z poleceniem. Weight W2: Weight calibration ok
WM=150 Ustawienie maksymalnej wagi na 150kg. Weight W: MAXIMUM weight is set
W2M=150 Ustawienie maksymalnej wagi 2 na 150kg. Weight W2: MAXIMUM weight is set

RESET

Reset urządzenia. Moduł GSM musi być aktywny.

FILIP: Reset Device